Förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för

Om du kör privat med en tjänstebil får du betala skatt för förmånen att du får använda bilen. Håll därför reda på om du kört bilen i tjänsten eller privat.

Vad innebär förmånsbil?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Hur beskattas förmånsbil?

Förmånen att använda tjänstebilen privat beskattas enligt en schablon, där förmånsvärdet motsvarar den besparing du gör jämfört med att äga bilen själv.

Skatteverkets webbplats kan du få hjälp att beräkna din förmånsbils förmånsvärde. Om företaget även betalar bensinen, räknas kostnaden för den också som förmånsvärde och läggs ovanpå värdet av bilen.

Kostnader för drivmedel för förmånsbil

Huvudprincipen är att du själv ska betala drivmedelskostnaderna för din privata körning. Men om din arbetsgivare betalar drivmedlet även för dina privata resor, blir du beskattad för drivmedelsförmån med avdrag för det som du kan visa att du har kört i tjänsten. 

Om du själv som förare betalar drivmedlet, får du ersättning för körda mil i tjänsten av din arbetsgivare. Det får du vanligen efter att du lämnat in reseräkning.

Var noga med att föra körjournal

Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel. Därför är det viktigt att du har en detaljerad och noggrant förd körjournal, som visar hur bilen har använts. Körjournalen bör visa hur mycket du har kört i tjänsten och i vilken utsträckning bilen har använts för privata resor. Det är alltid du som förare som ansvarar för att körjournalen är rätt ifylld. Tänk på att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Leasingbil som förmånsbil

Leasing är ett förmånligt sätt för arbetsgivaren att finansiera tjänstebilar eller förmånsbilar. Vid leasing långtidshyrs bilen från ett leasingbolag. Leasingbolaget överlåter bilen till din arbetsgivare med full nyttjanderätt.

Om det är en leasingbil, för vilken företaget betalar alla kostnaderna, och som du utnyttjar privat, så betraktas bilen som en förmånsbil. Värdet av att du använt bilen privat måste du då ta upp som inkomst precis på samma sätt som om företaget ägt förmånsbilen.

Om du lägger ut pengar för till exempel service och reparationer, ska det dras av från förmånsvärdet.

Om du behöver betala en viss summa av din nettolön till bilhandlaren eller arbetsgivaren, dras också den summan av från förmånsvärdet.

Din arbetsgivare kan vid hyrestidens slut köpa bilen för restvärdet. Om din arbetsgivare överlåter denna rätt till dig som anställd, innebär det en skattepliktig löneförmån om marknadspriset är högre än det pris som bilen köps ut för.

Att tänka på i avtal för tjänstebil som förmånsbil

Här är förslag på vad du kan tänka på att reglera i avtal om du använder tjänstebil även för privat bruk, det vill säga som förmånsbil.

  1. Specificera värdet av förmånen.
  2. Ange vad som händer med värdet av förmånen vid tjänstledighet, arbetsbefrielse, föräldraledighet och längre sjukskrivning (mer än 14 dagar), det vill säga vilken av parterna (du själv eller arbetsgivaren) ska betala förmånsvärdet under perioden?
  3. Reglera vilken av parterna (du själv eller arbetsgivaren) som ska ha bilen under till exempel tjänstledighet, sjukskrivning, föräldraledighet och arbetsbefrielse.
  4. Arbetsgivaren bör normalt betala utgifter kopplade till användning av tjänstebilen i tjänsten (till exempel parkeringsavgifter, biltull och drivmedel).
  5. Reglera vilken av parterna (du själv eller arbetsgivaren) som ansvarar för självrisken i händelse av försäkringsfall (om bilen skadas).
  6. Ska avtalet vara möjligt att säga upp oberoende av anställningsavtalet? Om det är möjligt att säga upp avtalet, bör parterna reglera hur tjänstebilens förmånsvärde ska hanteras (ska värdet läggas på den anställdes lön eller utgå på annat sätt).
  7. Kontrollera ifall det på din arbetsplats finns ett lokalt kollektivavtal som reglerar frågor kring tjänstebil.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?