Förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för

Om du kör privat med en tjänstebil får du betala skatt för förmånen att du får använda bilen. Håll därför reda på om du kört bilen i tjänsten eller privat.

Vad innebär förmånsbil?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Hur beskattas förmånsbil?

Förmånen att använda tjänstebilen privat beskattas enligt en schablon, där förmånsvärdet motsvarar den besparing du gör jämfört med att äga bilen själv.

Skatteverkets webbplats kan du få hjälp att beräkna din förmånsbils förmånsvärde. Om företaget även betalar bensinen, räknas kostnaden för den också som förmånsvärde och läggs ovanpå värdet av bilen.

Arbetsgivare kan göra löneavdrag – ha då koll på din bruttolön

Vissa arbetsgivare kan också göra bruttolöneavdrag för förmånsbil. I så fall handlar det om en löneväxling . Observera att löneväxling inte är förmånligt om din lön efter växlingen är lägre än brytpunkten för att tjäna in till allmän pension.
Ta reda på mer om löneväxling innan du bestämmer dig

Kostnader för drivmedel för förmånsbil

Huvudprincipen är att du själv ska betala drivmedelskostnaderna för din privata körning. Men om din arbetsgivare betalar drivmedlet även för dina privata resor, blir du beskattad för drivmedelsförmån med avdrag för det som du kan visa att du har kört i tjänsten. 

När det gäller drivmedel finns två alternativ att hantera kostnaderna för de privata resorna.

  • Om företaget betalar drivmedel måste du månadsvis redovisa varje kilometer du kör privat, eftersom det också ska förmånsbeskattas.
  • Om du själv betalar drivmedel får du istället lämna in reseräkningar till din arbetsgivare för de mil du kört i tjänsten.

Var noga med att föra körjournal

Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel. Därför är det viktigt att du har en detaljerad och noggrant förd körjournal, som visar hur bilen har använts. Körjournalen bör visa hur mycket du har kört i tjänsten och i vilken utsträckning bilen har använts för privata resor. Det är alltid du som förare som ansvarar för att körjournalen är rätt ifylld. Tänk på att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Leasingbil som förmånsbil

Leasing är ett förmånligt sätt för arbetsgivaren att finansiera tjänstebilar eller förmånsbilar. Vid leasing långtidshyrs bilen från ett leasingbolag. Leasingbolaget överlåter bilen till din arbetsgivare med full nyttjanderätt.

Om det är en leasingbil, för vilken företaget betalar alla kostnaderna, och som du utnyttjar privat, så betraktas bilen som en förmånsbil. Värdet av att du använt bilen privat måste du då ta upp som inkomst precis på samma sätt som om företaget ägt förmånsbilen.

Om du lägger ut pengar för till exempel service och reparationer, ska det dras av från förmånsvärdet.

Arbetsgivaren kan ha regler för vad bilen maximalt får kosta. Det regleras i avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kontrollera om det på din arbetsplats finns ett lokalt  kollektivavtal  som reglerar frågor kring tjänstebil.

Om du behöver betala en viss summa av din  nettolön  till bilhandlaren eller arbetsgivaren, dras också den summan av från förmånsvärdet.

Din arbetsgivare kan vid hyrestidens slut köpa bilen för restvärdet. Om din arbetsgivare överlåter denna rätt till dig som anställd, innebär det en skattepliktig  löneförmån  om marknadspriset är högre än det pris som bilen köps ut för.

Att tänka på i avtal för tjänstebil som förmånsbil

Här är förslag på vad du kan tänka på att reglera i avtal om du använder tjänstebil även för privat bruk, det vill säga som förmånsbil.

  1. Specificera värdet av förmånen.
  2. Ange vad som händer med värdet av förmånen vid tjänstledighet, arbetsbefrielse, föräldraledighet och längre sjukskrivning (mer än 14 dagar), det vill säga vilken av parterna (du själv eller arbetsgivaren) ska betala förmånsvärdet under perioden?
  3. Reglera vilken av parterna (du själv eller arbetsgivaren) som ska ha bilen under till exempel tjänstledighet, sjukskrivning, föräldraledighet och arbetsbefrielse.
  4. Arbetsgivaren bör normalt betala utgifter kopplade till att du använder tjänstebilen i tjänsten (till exempel parkeringsavgifter, biltull och drivmedel). Arbetsgivaren betalar även bilskatt, försäkring inklusive självrisk, service och reparationer, leasingavgift, ränta med mera (beroende på vilken lösning man har). Se till att det är tydligt reglerat i ett avtal mellan dig och din arbetsgivare.
  5. Ska avtalet vara möjligt att säga upp oberoende av anställningsavtalet? Om det är möjligt att säga upp avtalet, bör parterna reglera hur tjänstebilens förmånsvärde ska hanteras (ska värdet läggas på den anställdes lön eller utgå på annat sätt).

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg