Traktamente och resetillägg

Traktamente är ersättning som du kan få vid tjänsteresor. Det ska täcka ökade levnadskostnader som kan uppkomma för resan. Resetillägg är skattepliktigt.

Traktamente för ökade levnadskostnader

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

Traktamente enligt schablonbelopp eller ersättning av faktiska kostnader

Traktamentet består antingen av

  • att du får faktiskt styrkta kostnader ersatta

eller av

  • att du får ett av Skatteverket fastställt schablonbelopp utbetalt.

Ibland kan det även tillkomma ett resetillägg.

Skatteverket fastställer ett schablonbelopp för vilka ökade levnadskostnader som kan uppkomma vid en tjänsteresa. Under förutsättning att det traktamente som din arbetsgivare betalar ut inte överskrider detta belopp så är ersättningen skattefri.

Arbetsgivaren behöver inte betala ut traktamente enligt det belopp som Skatteverket har fastställt, men du ska ersättas för de ökade kostnader som du har under resan. Om du inte fått traktamente av arbetsgivaren får du dra av Skatteverkets schablonbelopp i deklarationen.

Traktamente vid tjänsteresor i olika länder

För tjänsteresor inom Sverige kan din arbetsgivare betala dig ett skattefritt traktamente med 290 kronor (2024) per hel dag och ett nattraktamente som antingen är den verkliga utgiften för logi eller, om du har haft utgifter för logi men inte kan visa hur mycket, 145 kronor (2024) per natt. Detta gäller under förutsättning att

  • du övernattar under tjänsteresan
    och
  • att platsen du reser till ligger mer än 50 kilometer från arbetet och bostaden.

För tjänsteresor utomlands varierar det skattefria schablonbeloppet mellan länderna. Det högsta skattefria traktamentet för ett visst land kallas normalbelopp. Du hittar normalbeloppen på Skatteverkets webbplats.

Resetillägg - ersättning utöver skattefritt belopp

En del arbetsgivare betalar ut ett högre traktamente än det skattefria belopp som Skatteverket fastställt. Detta görs för att man vill ge den anställde en ytterligare ersättning för det besvär som tjänsteresan innebär. Den delen av traktamentet som överstiger normalbeloppet brukar kallas resetillägg. Resetillägget ses som lön och är skattepliktigt.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg