Restid och restidsersättning

Den tid då du är på tjänsteresa och reser utanför din ordinarie arbetstid kallas restid. Om det finns kollektivavtal har du rätt att få restidsersättning.

Vad är restid?

Restid är den tid utanför din ordinarie arbetstid som går åt för att resa från din ordinarie arbetsplats till den plats där du ska utföra ditt arbete, inklusive väntetider mellan olika färdsätt, till exempel tågbyten, mellan buss och flyg och liknande. Restid räknas inte som arbetstid.

Om du däremot reser under ordinarie arbetstid, så betraktas det som arbete och räknas in i din arbetstid, det vill säga detta är inte restid.

Regler för restid

Om du har restid både före och efter din ordinarie arbetstid, ska de båda tidsperioderna räknas ihop när du beräknar antalet restidstimmar.

Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan, så räknas tiden klockan 22.00–8.00 inte som restid.

I vissa fall kan bilkörning i tjänsten betraktas som arbete och inte som restid. Det gäller vid transporter av utrustning, reservdelar, arbetsmaterial och vid andra transporter. Det avgörande är om bilkörningen enbart är till för att resa till platsen där arbetet ska utföras (restid) eller om det finns något annat som arbetsgivaren har intresse av att det utförs under resan (arbetstid).

Eftersom resor utanför ordinarie arbetstid inte räknas som arbetstid så omfattas den inte av arbetstidsreglerna som till exempel dygnsvila och veckovila. Din arbetsgivare har dock alltid ett arbetsmiljöansvar för dig, även under din tjänsteresa. Det innebär en skyldighet att förebygga risker i arbetet för att förhindra ohälsa.

Ersättning för restid

Restidsersättning  innebär en ersättning per timme för den tid det tar att resa från hemmet till tjänsteresans plats, före ordinarie arbetstid och den tid det tar att resa hem, efter ordinarie arbetstid.

Du får ingen extra restidsersättning för tjänsteresor som du gör under ordinarie arbetstid, utan då har du din vanliga lön.

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är denna ersättning inte bestämd, om ni inte kommit överens om det i anställningsavtalet. Det finns ingen lag som har regler för detta.

Restid och restidsersättning finns reglerat i det kollektivavtal som omfattar din arbetsplats. 

Den vanligaste restidsersättningen

Måndag–fredag klockan 6.00–18.00

I de flesta avtal är restidsersättningen månadslönen delat med 240 för varje timme.

Exempel:
Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och din ordinarie arbetsdag är mellan klockan 8.00 och 17.00. Du lämnar hemmet klockan 7.00 för att bege dig till en kund under dagen, jobbar mellan klockan 9.00 och 16.00 och kommer hem klockan 18.00. Detta ger dig två timmars restidsersättning enligt följande:

2 timmar x 25 000 kronor/240 = 208 kronor

Övriga tider och helger

Om resan har skett under tiden fredag klockan 18.00 – måndag klockan 6.00 är ersättningen vanligtvis månadslönen delat med 190 för varje timme.

Om resan har skett från klockan 18.00 dag före arbetsfri helgdagsafton (exempelvis midsommarafton) eller helgdag fram till klockan 6.00 dag efter helgdag är ersättningen även då vanligtvis månadslönen delat med 190 för varje timme.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg