Ersättning när du använder egen bil i tjänsten

Om du behöver använda egen bil i tjänsten ska arbetsgivaren ersätta dig för de kostnader du har när du kör din egen bil.

Viktigt med tydliga regler för kostnadsersättning

Behöver du en bil för att utföra dina arbetsuppgifter, ska din arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller en hyrbil. Det finns ingen skyldighet för dig att ställa din bil till arbetsgivarens förfogande om ni inte specifikt har kommit överens om detta när du blev anställd.

Om du har gått med på att använda egen bil i tjänsten, så är det viktigt att det är tydligt vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det är vanligt att sådana kostnadsersättningar är reglerade i ett resereglemente på företaget. Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen.

Ersättningar när du använder bil i tjänsten finns vanligtvis inte reglerade i kollektivavtal .

Ersättningar för bil i tjänsten

Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Bilen kostar dock mer än så, och de som kör mycket i tjänsten med egen bil bör förhandla om en högre milersättning. På större företag finns det ofta resebestämmelser om ersättningar.

Unionen rekommenderar att arbetsgivaren betalar minst 19:50 kronor per körd tjänstemil utöver den skattefria delen.

Om du får högre ersättning än den skattefria, så kommer du att få betala inkomstskatt för den överskjutande delen.

Red ut försäkringsfrågor

Red ut försäkringsfrågan innan du använder egen bil i tjänsten. Det kan till exempel vara oklart vem som har ersättningsansvaret, om det skulle inträffa en olycka. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller.

Tänk på arbetsmiljö

Tänk på att Arbetsmiljöverkets krav på tjänstebilar inte gäller på samma sätt för privata bilar. Till exempel är inte de säkerhetskrav som ställs på tjänstebilar applicerbara på privata bilar som körs i tjänsten. För dig som kör mycket i tjänsten gäller dock att bilen och trafiken är en del av din arbetsmiljö, och den har arbetsgivaren ett ansvar för.

Så här säger reglerna:

  • Arbetsgivaren är ansvarig för fordons krock- och körsäkerhet, och att vistelsen i trafiken är så säker som möjligt.
  • Arbetsmiljöverkets syn är att arbetsgivaren ska ”fundera igenom vilken säkerhetsnivå man lägger sig på när det gäller arbetstagarnas privata fordon som används i tjänsten”.
  • Arbetsgivaren är också skyldig att se till att även privata fordon är väl underhållna eftersom det är förbjudet att tillåta en arbetstagare att använda en bil som inte är fullt trafiksäker.

Gör skatteavdrag om du inte får ersättning

Om du inte får ersättning från din arbetsgivare för de kostnader som tillkommer av att du använder egen bil i tjänsten, så ska du göra avdrag i din inkomstdeklaration.

Om du kör mer än 300 mil i tjänsten per år och om du har använt bilen i tjänsten under minst 60 dagar, får du dessutom göra avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats för det antal dagar som du har använt bilen i tjänsten.

Om du kör mer än 300 mil i tjänsten per år och om du har använt bilen i tjänsten under minst 160 dagar, får du göra avdrag för utgifter för bilen för alla de dagar som du har använt bilen för resor mellan bostad och arbetsplats.

För ytterligare information - se Skatteverkets webbplats.

Privatleasing

Om du själv leasar en bil och betalar alla kostnaderna, är det en privat finansiering av en privat bil. Arbetsgivaren ska, precis som vid en privatägd bil, ersätta dig för de kostnader som tillkommer av att du använder bilen i tjänsten.

Att tänka på i avtal kring egen bil i tjänsten

  1. Ange kostnadsersättning för användning av bilen i tjänsten, till exempel milersättning eller ersättning för drivmedel.
  2. Ange att arbetsgivaren ska betala utgifter kopplade till användning av bilen i tjänsten (till exempel parkeringsavgifter och biltull).
  3. Reglera vilken av parterna som ansvarar för självrisken i händelse av försäkringsfall (om bilen skadas vid användning i tjänsten).
  4. Kontrollera ifall det på din arbetsplats finns ett lokalt kollektivavtal som reglerar frågor kring egen bil i tjänsten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg