Förhandla lön vid ny tidsbegränsad anställning

När din tidsbegränsade anställning går ut och du erbjuds en ny visstidsanställning alternativt en fast tjänst, har du ett utmärkt tillfälle att förhandla ny lön.

Få personlig lönecoachning från Unionen per telefon

Fyll i och skicka vårt formulär, så ringer vi upp när det passar dig. Du får stöttning och verktygen du behöver inför ditt lönesamtal.

Har du en tidsbegränsad anställning och blir erbjuden en förlängning, en ny tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning , så har du också chans att förhandla en ny lön.

Många tror att en visstidsanställning innebär en lägre lön än vid en tillsvidareanställning. Men precis som vid en tillsvidareanställning, så är det arbetsinnehållet och din arbetsprestation som ska avgöra vilken lön du får. På grund av att en visstidsanställning är tidsbegränsad, så krävs flexibilitet, anpassningsbarhet och en förmåga att sätta sig in i arbetsuppgifter på kort tid. Detta kan du använda som argument för en högre lön.

När du erbjuds en fortsatt anställning är du inte längre oprövad. Arbetsgivaren vet vad du går för och har visat uppskattning för din tidigare arbetsinsats genom att erbjuda dig en fortsatt anställning. Detta är ett bra argument för en högre lön.

Det är vanligt att när du accepterar en kortare visstidsanställning (mindre än 6 månader), så kommer den lön som du får att gälla för hela den period som visstidsanställningen omfattar. Det innebär att du normalt inte omfattas av några lönerevisioner. Detta är ännu en anledning till varför du ska ha en högre lön när du får erbjudande om en ny eller förlängd visstidsanställning alternativt en fast anställning.

Att förhandla lön inför en fortsatt anställning påminner mycket om den lönediskussion som många gånger förs inom ramen för lönesamtalet. Läs mer om hur du kan förbereda dig under:

Ditt lönesamtal
Ta hjälp av lönestatistik när du förbereder ditt lönesamtal
Argumentera för högre lön utifrån uppsatta mål och resultat
Argumentera för högre lön även om företaget går dåligt

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?