Lönesamtal med medarbetare när du är chef

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.

Person i gul tröja vid skrivbord

Lönesamtalets funktion

Lönesamtalet hjälper dina medarbetare att förstå att deras lön inte styrs av hur skickliga de är på att förhandla, utan istället kopplar den individuella löneutvecklingen till resultat, kompetens och skicklighet i yrkesrollen. Du vill att dina medarbetare ska uppleva att deras bidrag till företagets utveckling påverkar deras egen löneutveckling

Slå inte ihop lönesamtal med utvecklingssamtal

I de flesta företag är det lönerevision en gång per år. Det betyder att du ska sitta ner med var och en av dina medarbetare för att diskutera deras lön och för att meddela vilken ny lön som ska gälla. Det är ett arbete som kräver en del förarbete. 

Du ska inte slå ihop lönesamtalen med utvecklingssamtalen. Orsaken är att det lätt blir ett alltför tekniskt resonerande kring löner och tariffer, på bekostnad av de viktiga delarna om prestation, kompetens och utveckling som ska vara tyngdpunkten i utvecklingssamtalet.

För medarbetare handlar lönesamtalen om att få feedback på det som gjorts och få reda på vad som ligger till grund för den nya lönen och diskutera vad som kan vara en rimlig framtida löneutveckling.

Hålla lönesamtal för dig som chef

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.

Det finns sex tydliga faktorer som styr lönen:

Ditt eget lönesamtal

Här hittar du mer tips och råd inför ditt eget lönesamtal.

Marknadslöner - tjänar du som du förtjänar?

Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig? Hur mycket tjänar andra i ditt yrke?

Vill du bli chefsmedlem?

Om du har en ledande befattning med personal-, budget- eller verksamhetsansvar kan du bli medlem i Unionen Chef - Sveriges största fackförbund för chefer. Är du redan yrkesverksam medlem i Unionen kan du uppgradera ditt medlemskap utan att det kostar något extra.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg