8 e-kurser som gör ditt chefsuppdrag enklare

Genom medlemskapet kan du ta del av 8 e-kurser som utgår från olika situationer i chefsrollen. Kurserna ger kompetens och stöd för att hantera återkommande situationer och uppgifter under året - totalt 16 timmars lärande. Ett effektivt stöd för dig i din chefsroll - just när du behöver det.

Händer och tangenbord

Utvecklingssamtal

En kurs som ger dig som chef ett antal smarta tips och råd om hur du kan förbereda och genomföra ett bra utvecklings- och medarbetarsamtal. E-kursen består av faktafilmer, samtalsexempel och checklistor.

Gå kursen om utvecklingssamtalet (1 timme)

Lönesamtal

Vad ingår i begreppet lön, vad är lönekriterier och hur lägger jag upp ett lönesamtal ? Det och mycket annat lär du dig i kursen om lönesamtalet. Vi går också igenom hur du kan motivera en löneförändring och bemöta invändningar.

Gå kursen om lönesamtalet (2 timmar)

Coachande ledarskap

E-kursen ger dig förståelse för coachingens grunder, hur du behöver analysera situation och person likväl som vilka frågor du bäst ställer och i vilken ordning. Kursens grundsynsätt i coaching kommer från modellen GROW (Goal, Reality, Options, Will). Kursen går också igenom samtalsteknik och allmän frågemetodik.

Gå kursen om coachande ledarskap (1 timme)

Chefens roll som kompetensutvecklare

Du som chef har ett ansvar att säkra kompetensen hos dina medarbetare för att utveckla verksamheten så att den står sig även i framtiden. Här är kursen där du får tips om hur du gör det på bästa sätt.

Gå kursen om rollen som kompetensutvecklare (1 timme)

Svåra samtal

En del samtal kräver mer än andra och behöver eftertanke och förberedelse. Missbruk, kränkande beteende och någon som missköter jobbet är exempel på sådana samtal. I kursen går vi igenom olika exempel på samtal, där du får möjlighet att träna och reflektera. E-kursen avslutas med att du själv får testa dina kunskaper i att hålla svåra samtal.

Gå kursen Svåra samtal (1 timme)

Arbetsmiljö - chefens ansvar del 1 & 2

Kursen Chefens arbetsmiljöansvar är en e-kurs i två delar. Den första delen ger en kort introduktion i arbetsmiljöarbetet medan den andra tar upp konkreta situationer att träna på. 

Gå kurserna om chefens ansvar i arbetsmiljöarbete (1+1 timme)

Praktisk arbetsrätt

I chefsrollen agerar du ibland som arbetsgivarrepresentant där du behöver grundläggande kunskap i arbetsrätt. Den här e-kursen ger dig kunskap om lagar och avtal som du behöver känna till och var du hittar mer information när du behöver den. 

Gå kursen i Praktisk arbetsrätt (1,5 timme)

Chefsskolan 1,2,3

Är du ny i chefsrollen och vill ha en första introduktion i ledarskapsfrågor? E-kursen Chefsskolan ger dig kunskap och fördjupning i ämnen som teamutveckling, konflikthantering, coaching och delegering. Kurser ger dig också kännedom om hur du kan motivera och utveckla såväl dina medarbetare som dig själv, i din roll som chef.

I kursen går du in i rollen som chef i en virtuell värld i företaget Ypsilon. Du ställs inför utmaningar och får lösa uppgifter.

Gå Chefsskolan (2+2+2 timmar)

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg