Bidra till kompetensutveckling hos din medarbetare

Världen förändras snabbt och behovet av ny kompetens ökar. Du som chef och ledare behöver säkra kompetensen bland dina medarbetare, men även hos dig själv, för att utveckla verksamheten så att den står sig även i framtiden.

Ditt ledarskap kan bidra till kompetensutveckling

Genom utvecklingssamtalet lägger du en grund för den planerade kompetensutvecklingen under året för dina medarbetare. Men för att utveckla dina medarbetares kompetens handlar det också om ett ständigt pågående arbete och ett förhållningssätt i ditt ledarskap. 

Tips för dig som är chef och ledare

Utveckla genom ditt ledarskap 

 • Uppmuntra dina medarbetare att utmana sig själva och våga ta på sig nya uppdrag och göra saker som de inte brukar göra. 
 • Självledarskap – ge dina medarbetare tydliga ramar och mål för sina uppdrag och följ upp. Men lägg dig inte i på detaljnivå, våga lita på dina medarbetare.

Uppmuntra till kompetensutveckling

Att medarbetare är motiverade till omvärldsbevakning och kompetensutveckling är en nyckel till framgång. För dig som chef kan det handla om att vägleda medarbetare att lära sig mer inom områden som kan vara till nytta för verksamheten. Arbeta gärna aktivt med kunskapsdelning mellan kollegor så att fler kan ta del av nya insikter och kunskaper.

 • Uppmuntra omvärldsbevakning i form av tidningar, artiklar och poddar med mera. 
 • Uppmuntra medarbetare att lära av varandra i vardagen.
 • Var tydlig med att du vill att dina medarbetare lägger arbetstid på att förkovra sig och gärna hur många timmar du vill att de ägnar sig åt kompetensutveckling i veckan. 
 • Tipsa om föreläsningar och utbildningar digitalt, exempelvis TED-talk eller MOOC-kurser. 
 • Hitta nya sätt för kunskapsdelning i gruppen. Det finns exempelvis företag som regelbundet har bokcirklar för att diskutera ny kunskap.
 • Uppmuntra till nätverk i olika kompetensområden. 
 • Var tydlig med vem som är "expert" på vad i din organisation, så att andra vet vem de ska fråga. 

Utveckla genom feedback 

 • Ge löpande utvecklande feedback till dina medarbetare – och uppmuntra medarbetarna att ge feedback till varandra.
 • Uppmuntra medarbetarna att ge feedback till dig som chef.
 • Tydliggör vilka kompetenser som verksamheten kommer ha behov av i framtiden.

Följ upp och belöna

 • Följ löpande upp utvecklingssamtalet genom att fråga hur det går och om de överenskomna insatserna verkligen sker.
 • Följ upp när medarbetare har gått någon form av utbildning, exempelvis genom att ha tillfällen för kunskapsdelning i arbetsgruppen.
 • Belöna utveckling – inte bara genom pengar, utan även i form av uppmärksamhet.

Kompetensutvecklingsavtalet – vad handlar det om egentligen?

En förutsättning för att strategiskt utveckla sin personal är att ledningen vet var ni vill vara om 3-5 år. Utifrån nuläget och målbilden har du alla möjligheter att lägga upp en plan tillsammans med dina medarbetare, menar Mikael Svensson, central ombudsman i Unionen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg