Bidra till kompetensutveckling hos din medarbetare

Världen förändras allt snabbare och behovet av ny kompetens ökar. Du som arbetsgivare och chef behöver säkra kompetensen bland dina medarbetare, men även hos dig själv, för att utveckla verksamheten så att den står sig även i framtiden.

Kurslokal

Genom utvecklingssamtalet lägger du en grund för dina medarbetares planerade kompetensutveckling under året. Men för att utveckla dina medarbetares kompetens handlar det också om ett ständigt pågående arbete och ett förhållningssätt i ditt ledarskap. Här är några tips till dig som är chef och ledare:

Utveckla genom ditt ledarskap 

 • Uppmuntra dina medarbetare att utmana sig själva och våga ta på sig nya uppdrag och göra saker som de inte brukar göra. 
 • Självledarskap - ge dina medarbetare tydliga ramar och mål för sina uppdrag och följ upp. Men lägg dig inte i på detaljnivå, våga lita på dina medarbetare.

Uppmuntra till kompetensutveckling

 • Uppmuntra omvärldsbevakning i form av tidskrifter, digitala artiklar och poddar mm. 
 • Uppmuntra medarbetare att lära av varandra i vardagen.
 • Var tydlig med att du vill att dina medarbetare lägger arbetstid på att förkovra sig och gärna hur många timmar du vill att de ägnar sig åt kompetensutveckling i veckan. 
 • Tipsa om föreläsningar och utbildningar digitalt, exempelvis TED-talk eller MOOC-kurser. 
 • Hitta nya sätt för kunskapsdelning i gruppen. Det finns exempelvis företag som regelbundet har bokcirklar för att diskutera ny kunskap.
 • Uppmuntra till nätverk i olika kompetensområden 
 • Var tydlig med vem som är "expert" på vad i din organisation, så att andra vet vem de ska fråga. 

Utveckla genom feedback 

 • Ge löpande utvecklande feedback till dina medarbetare - och uppmuntra medarbetarna att ge feedback till varandra.
 • Uppmuntra till feedback från medarbetare till dig som chef
 • Tydliggör vilka kompetenser som verksamheten kommer ha behov av i framtiden.

Följ upp och belöna

 • Följ löpande upp utvecklingssamtalet genom att fråga hur det går och om de överenskomna insatserna verkligen sker.
 • Följ upp när medarbetare har gått någon form av utbildning, exempelvis genom att ha tillfällen för kunskapsdelning i arbetsgruppen.
 • Belöna utveckling - inte bara genom pengar, utan kanske framförallt i form av uppmärksamhet

"Det är på arbetsplatsen kompetensutvecklingen sker”

Söker du medarbetare med framtidens kompetens? Det är inte säkert att du behöver dra igång en omfattande rekryteringskampanj, du kanske redan har dem i ditt team. ”Det kan finnas medarbetare som kan sådant som de inte jobbar med i dag, som de kanske skulle kunna jobba med”, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Kompetensutvecklingsavtalet – vad handlar det om egentligen?

I de flesta kollektivavtalen ingår ett kompetensutvecklingsavtal, Innebörden är i stora drag densamma – att arbetsgivaren, dvs du som chef, har ansvar att ge dina medarbetare möjlighet att kompetensutveckla sig.

Guide - hålla utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en del i en process av utvärdering där medarbetarens prestationer jämförs med verksamhetens mål. Syftet är att utveckla dina medarbetare som individer och organisationen som helhet.

Ge positiv och negativ feedback

Feedback är ett av de viktigaste verktygen som du som chef har för att stötta dina medarbetare. Att ge dem beröm när de lyckas och arbetar på ett vinnande sätt. Att ge dem stöd när de beter sig mindre lyckat eller kritik när de agerar felaktigt.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg