Bidra till kompetensutveckling hos din medarbetare

Världen förändras allt snabbare och behovet av ny kompetens ökar. Du som chef och ledare behöver säkra kompetensen bland dina medarbetare, men även hos dig själv, för att utveckla verksamheten så att den står sig även i framtiden.

Genom utvecklingssamtalet lägger du en grund för dina medarbetares planerade kompetensutveckling under året. Men för att utveckla dina medarbetares kompetens handlar det också om ett ständigt pågående arbete och ett förhållningssätt i ditt ledarskap. Här är några tips till dig som är chef och ledare. 

Utveckla genom ditt ledarskap 

 • Uppmuntra dina medarbetare att utmana sig själva och våga ta på sig nya uppdrag och göra saker som de inte brukar göra. 
 • Självledarskap – ge dina medarbetare tydliga ramar och mål för sina uppdrag och följ upp. Men lägg dig inte i på detaljnivå, våga lita på dina medarbetare.

Uppmuntra till kompetensutveckling

 • Uppmuntra omvärldsbevakning i form av tidningar, artiklar och poddar med mera. 
 • Uppmuntra medarbetare att lära av varandra i vardagen.
 • Var tydlig med att du vill att dina medarbetare lägger arbetstid på att förkovra sig och gärna hur många timmar du vill att de ägnar sig åt kompetensutveckling i veckan. 
 • Tipsa om föreläsningar och utbildningar digitalt, exempelvis TED-talk eller MOOC-kurser. 
 • Hitta nya sätt för kunskapsdelning i gruppen. Det finns exempelvis företag som regelbundet har bokcirklar för att diskutera ny kunskap.
 • Uppmuntra till nätverk i olika kompetensområden. 
 • Var tydlig med vem som är "expert" på vad i din organisation, så att andra vet vem de ska fråga. 

Utveckla genom feedback 

 • Ge löpande utvecklande feedback till dina medarbetare – och uppmuntra medarbetarna att ge feedback till varandra.
 • Uppmuntra till feedback från medarbetare till dig som chef.
 • Tydliggör vilka kompetenser som verksamheten kommer ha behov av i framtiden.

Följ upp och belöna

 • Följ löpande upp utvecklingssamtalet genom att fråga hur det går och om de överenskomna insatserna verkligen sker.
 • Följ upp när medarbetare har gått någon form av utbildning, exempelvis genom att ha tillfällen för kunskapsdelning i arbetsgruppen.
 • Belöna utveckling – inte bara genom pengar, utan kanske framförallt i form av uppmärksamhet

Ännu inte chefsmedlem?

Om du har en ledande befattning med personal-, budget- eller verksamhetsansvar kan du bli medlem i Unionen Chef - Sveriges största fackförbund för chefer. Är du redan yrkesverksam medlem i Unionen kan du uppdatera ditt medlemskap utan att det kostar något extra.

Kompetensutvecklingsavtalet – vad handlar det om egentligen?

I de flesta kollektivavtalen ingår ett kompetensutvecklingsavtal, Innebörden är i stora drag densamma – att arbetsgivaren, det vill säga du som chef, har ansvar att ge dina medarbetare möjlighet att kompetensutveckla sig.

Strategisk kompetensplanering gynnar alla parter

Företagen skulle vinna på att ha en plan för vilken kompetens verksamheten som helhet bedömer att de har behov av på längre sikt. Det menar Ann-Katrin Dolium, utredare i Unionen inom kompetensfrågor. Med en tydligare bild av behovet på längre sikt har både chefen och medarbetaren något att förhålla sig till i planeringen av kompetensutveckling.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg