Det här är Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföretagare och studenter. Det är oavsett befattning, utbildning eller lön.

Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföretagare och studenter. Det är oavsett befattning, utbildning eller lön. Till exempel är många chefer medlemmar och en stor del av medlemmarna har utbildning från högskola eller universitet.

Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, organisationer och föreningar.

Unionen är en medlemsstyrd organisation byggd på representativ demokrati.

Vi är över 700 000 medlemmar och har medlemmar på ca 89 000 arbetsplatser. Av dessa är 29 000 förtroendevalda som verkar på ca 16 000 arbetsplatser.

Unionen är medlemmarna

Unionen är en medlemsstyrd organisation byggd på representativ demokrati.

Medlemmarna på en arbetsplats kan välja arbetsplatsombud eller om det finns en klubb väljer medlemmarna sin styrelse. Medlemmarna utser också sina representanter till någon av Unionens regionråd.

Alla yrkesverksamma, egenföretagarmedlemmar, studerandemedlemmar och arbetssökande har rätt att föreslå och väljas till uppdrag i regionen så som regionrådsombud eller i förbundet så som kongressombud. Representanter för samverkansgrupper kan delta i regionrådens möten. Regionrådet väljer i sin tur en regionstyrelse, representanter till Unionens kongress och till förbundsrådet.

Unionens demokratiska struktur

Unionen organiserar sig på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Lokalt på arbetsplatsen organiserar sig medlemmarna i klubb eller väljer arbetsplatsombud .

18 regionkontor från norr till söder

Regionalt organiserar sig medlemmarna i sina olika regioner. Unionen har 18 regioner från Norrbotten i norr till Sydväst i söder. Regionen håller varje år ett årsmöte , regionråd , där regionrådsombuden bland annat väljer regionstyrelse, förbundsrådsombud och kongressombud. Den lokala och regionala verksamheten får stöd av regionkontoren.

Nationellt hålls vart fjärde år kongress som är högsta beslutande organ och bland annat väljer förbundsstyrelse . Varje år hålls ett förbundsråd som behandlar den årliga förbundsverksamheten.
Unionen arbetar även internationellt för att stärka den enskilda medlemmens möjligheter till ett bättre arbetsliv och för att upprätthålla och utveckla goda arbetsvillkor och högre löner i Sverige och i världen.

Unionens demokratiska organisation

Organisation - medarbetare

Unionen har cirka 900 anställda spridda över hela landet. Mer om hur organisationen av medarbetare är uppbyggd.

Unionen Medlemsförsäkring AB

Unionen Medlemsförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Unionen som har till uppgift att erbjuda Unionens medlemmar inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Här finns rapport om solvens och finansiell ställning för Unionen Medlemsförsäkring AB

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg