Unionens internationella arbete

Unionen jobbar även utanför landets gränser för att stärka den enskilde medlemmens möjligheter till ett bättre arbetsliv. Vi arbetar för att upprätthålla och utveckla goda arbetsvillkor och högre löner i Sverige och i världen.

Internationellt samarbete för de anställdas ställning inom EU och världen

Enligt Unionens handlingsprogram ska vi "jobba för livskraftiga och konkurrenskraftiga företag och stimulera företagsamhet och forskning. Genom internationellt samarbete ska vi stärka de anställdas ställning inom EU och i världen."

Jordglob

Unionen påverkar genom samarbeten på nordisk, Europeisk och global nivå. En väg för påverkan är via Unionens medlemskap i Tjänstemännens centralorganisation, TCO , som driver tjänstemannafackens frågor gentemot politiker och beslutsfattare.

Ett annat viktigt påverkansarbete sker inom ramen för den Europeiska Unionen, EU. I en globaliserad värld där näringslivet sedan länge sprängt nationsgränserna är det en överlevnadsfråga för facket att vi har täta och goda kontakter med aktörer inom EU:s institutioner.

Även utvecklingsarbetet på global nivå växer i betydelse. Genom en  högkvalitativ utvecklingsverksamhet utförs ett aktivt arbete för att stärka fackliga och mänskliga rättigheter samt förbättra villkoren på de svenska multinationella företagen. Företagens sociala ansvar är ofta grundbulten i solidaritetsarbetet.

Nordiskt arbete

För att öka sitt inflytande har Unionen ett nära samarbete med andra nordiska fackförbund.
Genom nordisk samverkan får förbundet ett bättre genomslag för våra ståndpunkter i det europeiska fackliga samarbetet. Det nordiska fackliga arbetet är en förutsättning för det europeiska. Därför är Unionen medlem i ett antal nordiska organisationer.

Via TCO är Unionen också med i Nordens Fackliga Samorganisation, NFS. NFS representerar över 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden organiserade i 15 centralorganisationer i de nordiska länderna.

Europeiskt arbete

Unionen är medlem i europeiska organisationer och där kan du som medlem både påverka och få fackligt stöd.

Alla Unionens medlemmar är genom medlemskapet även organiserade i olika europeiska organisationer. Unionen lägger ner mest arbete på europafrågor inom ramen för det internationella arbetet.

Via TCO är Unionen också med i Europafacket EFS (den Europeiska fackliga samorganisationen). EFS representerar 60 miljoner löntagare, organiserade i 79 centralorganisationer från 35 europeiska länder. Europafacket är partipolitiskt obundet och är arbetstagarparten inom EU när avtal sluts på europeisk nivå.

Globalt arbete

I samarbete med fackförbund i andra länder arbetar Unionen med att förbättra villkoren för anställda på svenska företag runt om i världen.

För federationerna på global nivå (GUF, Global Union Federations) är ökad organiseringsgrad ett övergripande mål. Utöver att värva nya medlemsorganisationer innebär det att hjälpa till med att bilda nya fackliga organisationer världen över. En annan uppgift är också att stärka fackliga och mänskliga rättigheter. Arbetet sker för att förbättra villkoren för anställda på de svenska multinationella företagen runt om i världen.

Som medlem i TCO är Unionen också medlem i IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen (ITUC på engelska), den samarbetsorganisation som samlar världens demokratiska fackliga centralorganisationer. IFS arbetar på global nivå genom att delta i diskussioner med ILO och andra FN-organ, med Världsbanken och Världshandelsorganisationen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg