Stadgar

Stadgarna är medlemmarnas och de förtroendevaldas spelregler för att utveckla förbundet i demokratiska former.

Medlemmarna väljer formen för sitt inflytande

Tillsammans är vi starka.  Alla medlemmar ska ha möjlighet att organisera sig på arbetsplatsen eller samverka med andra medlemmar. Formen för detta väljer medlemmarna tillsammans.

Unionen bygger på varje enskild medlems behov, önskemål och bidrag i förbundet. Yrkesverksamma medlemmar, egenföretagar- och studerandemedlemmar är valbara till uppdrag i och för Unionen. Genom sitt medlemskap har medlemmen rätt till stöd och service och har ett åtagande att bidra till det fackliga arbetets styrka och utveckling.

Öppet och välkomnande förbund

Demokratin i Unionen bygger på att medlemmarna vill och kan delta aktivt i det fackliga arbetet. Förbundets arbetssätt och organisation ska vara tillgängligt för alla medlemmar. Unionen ska arbeta aktivt, målmedvetet och uthålligt för att skapa jämställdhet och jämlikhet i arbetslivet. Vi ska genom vår verksamhet och genom våra förtroendevalda spegla hela medlemskåren.

Tydlig organisation

Unionens uppbyggnad ska vara klar och tydlig för att därigenom underlätta för medlemmar och förtroendevalda att engagera sig och påverka inom förbundet. Samtidigt ska organisationen vara så flexibel att medlemmarnas delaktighet och bidrag inte hindras av formerna. De förtroendevaldas demokratiska organisation och deras roll i den ska vara tydlig i förhållande till förbundets anställda.

Det är kongressen som beslutar om stadgarna.

Riktlinjer och anvisningar

Riktlinjer och anvisningar utvecklar och förtydligar stycken i Unionens stadgar. Här hittar du även riktlinjer för riksklubbar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg