Semesterlön

Under semestern har du rätt till en viss förhöjd lön, så kallad semesterlön. Det regleras både i semesterlagen och i kollektivavtal. Som medlem i Unionen hjälper vi dig att få ut den semester du har rätt till, både vad gäller tid och pengar.

Bli medlem här!

Semesterlön, så här funkar det:

Semesterlönen beräknas på olika sätt beroende på om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats består semesterlönen av din månadslön plus ett semestertillägg . Semestertillägget är 0,8 procent av månadslönen för varje betald semesterdag.

Semestertillägget får du tillsammans med lönen i samband med eller närmast efter semestern. Har du även rörliga lönedelar får du 0,5 procent på summan av rörliga lönedelar som har betalats ut under intjänandeåret i semestertillägg. Semestertillägg för rörliga lönedelar ska utbetalas senast vid semesterårets utgång.

Om du arbetar på ett företag utan kollektivavtal har du ändå rätt till semesterlön men den beräknas då enligt semesterlagens regler. Utgår din arbetsgivare från semesterlagen , blir din semesterlön 12 procent av den lön du fått under "intjänandeåret", och det blir den summan du får under de fem veckors betald semester som lagen föreskriver.

Fortfarande krångligt?

Som medlem i Unionen får du hjälp att räta ut frågetecknen - vi hjälper dig att få ut den semester du har rätt till.

Vi hjälper dig också inför löneförhandling och med rådgivning i allt från karriärsval till rättstvister. Dessutom ingår en av Sveriges bästa inkomstförsäkringar.

Inkomstförsäkring ingår

För din skull. Och alla andras.

Som medlem får du personliga tjänster och förmåner du själv har nytta av och som hjälper dig förbättra lönen, kompetensen, arbetsmiljön och allt annat på jobbet. Samtidigt bidrar du och 700 000 andra till styrkan som gör att vi tillsammans kan driva på för ett tryggt, utvecklande och hållbart arbetsliv för alla. På varje arbetsplats och i hela det privata arbetslivet.

Vad skulle du kunna få ut från Unionens inkomstförsäkring?

Skriv in din lön nedan och räkna ut hur mycket du har att vinna på att vara medlem i Unionen och därmed omfattas av inkomstförsäkringen. 

Månadslön före skatt:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring ger dig!

Du får många fördelar som medlem i Unionen

Här är tre av dem:

  1. En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan A-kassan ersätter inte det du tjänar över 33 000 kr. Med vår inkomstförsäkring kan du tillsammans med a-kassan, få behålla upp till 80 % av din tidigare lön.

  2. Hjälp vid löne- och utvecklingssamtal
    Vi ger dig råd och stöd när det är dags för lönesamtal och utvecklingssamtal. Lönesamtalet är årets viktigaste möte för dig och din lön. Med hjälp av lönestatistik och lönecoachning kan vi hjälpa dig komma väl förberedd till ditt lönesamtal och öka dina möjligheter att få gehör för dina krav.

    Utvecklingssamtal, som du bör ha en gång om året, är till för att utveckla dig som medarbetare och företaget som helhet. Att komma väl förberedd till dessa samtal är minst lika viktigt som inför lönesamtalet. Självklart hjälper vi dig med det också!

  3. Rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp
    Ibland kör det ihop sig. Ibland kommer man inte överens. Ibland hopar sig molnen vid horisonten. Men det är lugnt - som medlem får du råd och stöd när det uppstår problem och tvister på arbetsplatsen.

Ansök om medlemskap direkt!

Frågor och svar - om Unionen:

Vad kräver inkomst­försäkringen?

För att få ut ersättning när du blir utan jobb krävs det att du har varit medlem i både Unionen och i en svensk a-kassa och att du har omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Utöver detta måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad i 12 månader under de senaste 18 månaderna.

Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden, "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna. Kravet är att du har varit med i försäkringen hela den period som du har arbetat. Se fullständiga försäkringsvillkor.

Tänk på att anmälan till inkomstförsäkringen inte sker med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och a-kassan .

Kom ihåg a-kassan!

Ditt medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem i a-kassan. Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte. A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös.

Ansök om medlemskap här!