Har du rätt lön? Testa Löneratorn!

Vet du inte vilken lön du kan begära eller om den lön du har är marknadsmässig? Testa Löneratorn här!

Passa på att bli medlem!

Gör så här:Pekpinne, gör så här med löneratorn

Sök fram ditt yrke så visas ett allmänt löneintervall. Svara sedan på några frågor så får du ett mer exakt resultat. Tänk på att detta inte är ett definitivt svar på vilken lön du ska ha, mer en fingervisning om rimlig nivå och vilka faktorer som påverkar.

measurements
Testa din lön med Löneratorn
Stämmer inte
Stämmer
Stämmer inte
Stämmer
Stämmer inte
Stämmer
Stämmer inte
Stämmer
Stämmer inte
Stämmer
Stämmer inte
Stämmer
Stämmer inte
Stämmer

Så här funkar lön!

Alla vet väl vad en lön är. Men om du skulle tvingas förklara för någon precis hur det funkar med individuell lönesättning och årliga lönerevisioner inom olika sektorer av arbetsmarknaden – kan du?

Det kallas arbetsmarknad av en anledning - det är en marknad där utbud och efterfrågan på arbetskraft och kompetens möts.

Arbetsgivaren köper din tid och dina tjänster som arbetstagare. Och för att du ska kunna stå upp för vad dina insatser är värda så har du facket i ryggen. Hela vägen!

Vad har du att vinna på vår inkomstförsäkring?

Här kan du själv räkna på hur mycket du har att vinna på att omfattas av Unionens inkomstförsäkring, om du skulle hamna mellan jobb: 

Månadslön före skatt:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring ger dig!

Rådgivarna svarar på frågor om lön

När du har en hög lön - få fler dagar med högre ersättning med vår tilläggsförsäkring!Räkna ut hur mycket du har att vinna på Unionens inkomstförsäkring

Med inkomst-försäkringens tilläggsförsäkring kan du bygga på ditt inkomst­skydd och få 50 extra ersättnings­dagar utöver den ordinarie inkomst-försäkringens 150 dagar - som redan ingår i medlems­avgiften.

Mot en premie kan du få totalt upp till 200 ersättnings­dagar (9 månader) och du får dessutom möjligheten att försäkra din inkomst över 60 000 kr/mån före skatt ända upp till 150 000 kr/mån före skatt.

Kostnaden för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för löner mellan 25 025 kr/mån före skatt och 60 000 kr/mån före skatt och 100 kr/mån för löner som överstiger 60 000 kr/mån före skatt. Du tecknar tilläggsförsäkringen när du blivit medlem i Unionen.

Vi säkrar en stabil löneutveckling

Stabil löneutveckling 

En stabil löneutvecklingSom Sveriges största fackförbund på privat sektor är Unionen en stark förhandlingspart i avtalsrörelsen och en garant för en stabil och hållbar  löneutveckling  inom våra avtalsområden som på arbetsmarknaden i stort.

Årlig lönerevision

Lagen ger dig ingen rätt till högre lön. Men när din arbetsplats omfattas av Unionens  kollektivavtal  har du rätt till en årlig  lönerevision  ; årliga  lönesamtal  med din chef, där du får motiverat varför du har den lön du har och vad du kan göra för att få upp din lön, och i de allra flesta fall – en faktisk årlig lönehöjning.

Högre lön vid utökat ansvar

Du har ingen självklar rätt till högre lön för att du tar på dig ett utökat ansvar i jobbet. Men i Unionens kollektivavtal, i den del som kallas  löneavtal  som rör lön, finns det reglerat att förändrade arbetsuppgifter med utökat ansvar också bör avspeglas i en löneökning.

Trygg ekonomi i slutet av arbetslivet

Med Unionens kollektivavtal på din arbetsplats får du också inbetalningar till din tjänstepension – utan tjänstepension har du bara allmän pension när du blir gammal. Dessutom har du möjlighet att trappa ner i arbetstid mot slutet av arbetslivet, utan att förlora inkomst eller pension - med Unionens kollektivavtalade ”flexpension”.

Prova på ett medlemskap i Unionen

Frågor och svar om Unionen

Ersättning från inkomst­försäkringen

Det lite mer finstilta:

För att få ut ersättning från inkomstförsäkringen om du hamnat mellan jobb krävs det att du har varit medlem i både Unionen och i en svensk a-kassa samt att du har omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Du måste också ha arbetat minst 80 timmar per månad (en vanlig veckas heltidsarbete motsvarar 40 timmar) i 12 månader under de senaste 18 månaderna.

Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna.

Det som krävs är att du har varit med i försäkringen (det vill säga varit medlem i Unionen) hela den perioden. Se fullständiga försäkringsvillkor.

Om du är medlem i mer än ett fackförbund samtidigt gäller särskilda regler. För mer information kontakta oss på telefon 0771-27 28 00.

Tänk på att anmälan till inkomstförsäkringen inte sker med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och   a-kassan   .

Kom ihåg a-kassan!

Ditt medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem ia-kassan.

Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte.

A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös.