Kongress 2023

Unionens kongress 2023 ägde rum i Karlstad 9–13 oktober.

Kongress 2023

Höjdpunkter kongressen 2023

Nytt handlingsprogram för 2024-2027

Unionens kongress beslutade om ett nytt handlingsprogram för kongressperioden 2024–2027. Handlingsprogrammet anger vad Unionen ska prioritera och uppnå. Tre prioriteringar fastställdes: 

  • Fler jobb för framtidens arbetsliv
  • Trygghet och utveckling
  • Må bra på och av arbetet

Förändringar i regionstyrelsens uppdrag

Kongressen beslutade om stadgeändringar för att stärka och tydliggöra regionstyrelsernas roll. Förändringarna handlar i korthet om att knyta ihop förbundet, öka engagemang och delaktighet, stärka den regionala rösten och säkerställa tydligare regional delaktighet i verksamhetsplan och budget.

Två uppdaterade plattformar

Unionens har fyra politiska plattformar som sätter ramarna för Unionens politik inom respektive område. Årets kongress ställdes inför och beslutade om uppdateringar i den arbetsmiljöpolitiska och den lönepolitiska plattformen. 

Ny förbundsordförande och styrelse valdes

Kongressen valde även en ny förbundsstyrelse för kongressperioden. Peter Hellberg valdes till ny förbundsordförande, Victoria Kirchhoff till 1:e vice ordförande och Martin Johansson till 2:e vice ordförande.

Motioner på extrakongress

151 motioner hade inkommit till kongressen. Men vid tiden för kongressens tänkta avslut fanns fortfarande elva motioner kvar som inte hade hunnit behandlas. För att slippa stressa igenom debatten ajournerades mötet och återupptogs i digital form den 30 november. Då behandlades de sista motionerna och kongressen 2023 kunde avslutas.

Nyheter från kongressen

Peter Hellberg ny ordförande

Unionens kongress har valt Peter Hellberg till förbundsordförande. Peter har en lång och gedigen bakgrund inom Unionen och fackförbundsrörelsen och har tidigare varit Unionens 1:e vice ordförande.

Kongressen i Belarus-manifestation

Det var stort internationellt fokus på kongressen under tisdagen, med hela tre internationella panelsamtal, ett kongressuttalande och en solidaritetsaktion för våra fackliga vänner i Belarus.

Vi måste värna demokratin!

TCO:s ordförande Therese Svanström höll tal om de hot demokratin står inför, även här i Sverige. Therese manade på oss att våga höja rösten, ställa krav på arbetsgivare och politiker och stå stadigt i våra demokratiska värderingar.

Vinnarna av Heja!-priset 

På torsdagskvällen delades årets Heja!-pris ut till ett gäng förtroendevalda som har gjort stor skillnad för sina kollegor och arbetsplatser. 

Martin Linders tacktal till kongressen

Efter åtta år som Unionens ordförande lämnar Martin Linder över stafettpinnen. I sitt tacktal beskriver han en fantastisk tid där vi åstadkommit så mycket tillsammans. Han skickar även med oss några visdomsord på vägen.

Kongressen kräver fler kollektivavtal i tech-branschen

Inom tech-branschen väljer många företag att stå utanför den svenska modellen. Därför gör kongressen ett gemensamt uttalande och kräver att de börjar ta sitt ansvar som seriösa arbetsgivare.

Många röster. Gemensam styrka.

Det var parollen för Unionens kongress 2023. Den sammanfattar vårt fokus på att bli ännu fler och mer engagerade medlemmar som gör våra röster hörda, på jobbet och i förbundet. För att det är så vi tillsammans blir en ännu starkare facklig kraft, på varje arbetsplats och hela arbetsmarknaden.

Underlag till kongressen

Här hittar du alla handlingar och underlag till kongressen. Logga in för att ta del av dem!

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg