Kongress 2023

Unionens nästa kongress går av stapeln i oktober 2023.

Kongress 2023

Unionens kongress 2023

Unionen är en demokratisk organisation, där alla medlemmar är med och fattar beslut på olika nivåer. Det högsta beslutande forumet är kongressen, som sker vart fjärde år. På kongressen beslutar medlemsvalda ombud hur Unionen bäst tillvaratar medlemmarnas intressen de närmaste fyra åren. 

Hej kongressombud!

I oktober 2023 deltar du på kongressen. Där representerar du medlemmarna i din region. Ditt uppdrag är att fatta beslut för alla medlemmars bästa. Du är med och påverkar Unionens inriktning, politik och vilka som sitter i styrelsen. Inför kongressen kommer du att få förbereda dig både på egen hand och tillsammans med din kongressdelegation. Logga in för att ta del av alla underlag.

Många röster. Gemensam styrka.

Det är parollen för Unionens kongress 2023. Den sammanfattar vårt fokus på att bli ännu fler och mer engagerade medlemmar som gör våra röster hörda, på jobbet och i förbundet. För att det är så vi tillsammans blir en ännu starkare facklig kraft, på varje arbetsplats och hela arbetsmarknaden.

Kongresskola: Unionens demokrati

Du som är kongressombud ska gå denna korta webbkurs! Här får du grundläggande kunskaper om Unionens demokrati och ditt uppdrag som kongressombud. Du lär dig om kongressen och vilka frågor och dokument som du ska vara med och fatta beslut om.

Tid och plats

  • Digital uppstartsdag söndag den 1 oktober 2023 (halvdag eftermiddag ) 

  • Fortsätter i fysisk form den 9-13 oktober 2023 på Karlstad CCC (Congress Culture Center)

Viktiga datum

  • Sista dag för motioner: 31 januari 2023

  • Sista dag att skicka in remissvar för plattformarna: 31 mars 2023

  • Möjlighet att nominera : 31 mars till 31 maj 2023

Vad är en kongressdelegation? 

Du som är kongressombud ingår i en kongressdelegation, som består av de kongressombud som valdes på din regions årsmöte , regionrådet, i april 2022. Kongressdelegationen kommer att sammankallas innan kongressen och tillsammans få diskutera förbundsstyrelsens förslag, motioner och annat som ni ska fatta beslut om på kongressen. 


Vilka beslut fattas på kongressen? 

Kongressen 2023 kommer att besluta om bland annathandlingsprogram, strategisk inriktning, ekonomi, stadgar, arbetsmiljöpolitisk och lönepolitisk plattform samt motioner. Kongressen väljer också förbundsstyrelse

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg