Kongress 2023

Unionens nästa kongress går av stapeln i oktober 2023.

Kongress 2023

Nyheter

Peter Hellberg föreslås bli ny ordförande i Unionen

15 sep 11.30 Unionens nuvarande vice ordförande Peter Hellberg föreslås som ny förbundsordförande, med Victoria Kirchhoff och Theres Sysimetsä som vice ordföranden. Sju helt nya ledamöter finns också med i förslaget.
Lär känna alla kandidater

Underlag till kongressen

Här hittar du alla handlingar och underlag till kongressen. Logga in för att ta del av dem!

Tid och plats

  • Digital uppstartsdag söndag den 1 oktober 2023 (halvdag eftermiddag ) 

  • Fortsätter i fysisk form den 9-13 oktober 2023 på Karlstad CCC (Congress Culture Center)

Många röster. Gemensam styrka.

Det är parollen för Unionens kongress 2023. Den sammanfattar vårt fokus på att bli ännu fler och mer engagerade medlemmar som gör våra röster hörda, på jobbet och i förbundet. För att det är så vi tillsammans blir en ännu starkare facklig kraft, på varje arbetsplats och hela arbetsmarknaden.

E-kurser för dig som är kongressombud

Kongresskola: Unionens demokrati

Du som är kongressombud ska gå denna korta webbkurs! Här får du grundläggande kunskaper om Unionens demokrati och ditt uppdrag som kongressombud.

E-kurs: Så funkar kongressen

I den här e-kursen tittar vi på formalia-delarna kring Unionens kongress. Du får koll på hur beslut går till, hur du hanterar motioner och vilka handlingar du ska vara med och fatta beslut om.

Unionens kongress 2023

Unionen är en demokratisk organisation, där alla medlemmar är med och fattar beslut på olika nivåer. Det högsta beslutande forumet är kongressen, som sker vart fjärde år. På kongressen beslutar medlemsvalda ombud hur Unionen bäst tillvaratar medlemmarnas intressen de närmaste fyra åren. 

Vilka beslut fattas på kongressen? 

Kongressen 2023 kommer att besluta om bland annathandlingsprogram, strategisk inriktning, ekonomi, stadgar, arbetsmiljöpolitisk och lönepolitisk plattform samt motioner. Kongressen väljer också förbundsstyrelse

Vad är en kongressdelegation? 

Du som är kongressombud ingår i en kongressdelegation, som består av de kongressombud som valdes på din regions årsmöte , regionrådet, i april 2022. Kongressdelegationen kommer att sammankallas innan kongressen och tillsammans få diskutera förbundsstyrelsens förslag, motioner och annat som ni ska fatta beslut om på kongressen. 

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg