Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Så hittar du rätt bland avtalen

För att göra det enklare för dig att hitta svar på din fråga förklarar vi här innehållet i några av avtalen nedan. Tänk på att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats som gäller.

  • Avtalsnytt. Kort sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i avtalet med fokus på lön och lönehöjning under avtalsperioden.
  • Allmänna anställningsvillkor. Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, lön, semester, sjuklön, ledighet, permission,  uppsägning  med mera. 
  • Löneavtal . Lönenivåer och mer utförlig information om hur löneprocessen ska gå till (ingår även som bilaga i tjänstemannaavtalen).
  • Övriga avtal. Andra gällande avtal på avtalsområdet och i branschen.

Avtalsnytt avtalet 2021-2023

Allmänna anställningsvillkor 2021-2023 - Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Löneavtal 2021-2023 - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg