Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

Nuvarande avtalsperiod är 1 januari 2021 - 30 april 2023.

För mer utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Allmänna anställningsvillkor 2021-2023

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet,  uppsägning  med mera.

Löneavtal 2021-2023

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Fremia som gäller från 1 januari 2023. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivararens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisation . Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Avtalsnytt avtalet 2021-2023

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg