Klubbstyrelsemöte

Klubbstyrelsen har ansvaret att leda klubbens arbete mellan årsmötena. För att kunna göra detta behöver styrelsen träffas för att planera och fatta beslut om verksamheten – det gör man genom att löpande under året ha protokollförda klubbstyrelsemöten.

Vissa saker kring styrelsemötet bestäms i föreningens stadgar, till exempel hur långt i förväg kallelse måste gå ut.

Kalla till styrelsemöte

En kallelse med dagordning bör gå ut till styrelsens ledamöter några dagar i förväg. Detta gör att ledamöterna kan hinna förbereda ärenden som skall tas upp, samt lägga till nya ärenden.

För att underlätta kan det vara bra att använda en mall för dagordningen.

Under styrelsemötet

För att hålla ordning under styrelsemötet är det bra om ordföranden fördelar ordet och ser till att ni inte fastnar på någon punkt utan att komma vidare. Försök hålla er till detta, även om ni känner varandra.

Självklart kan ordet släppas fritt, men har ni god rutin blir det enklare att hantera meningsskiljaktigheter.

Lika viktigt kan det vara att följa dagordningen, för att protokollet skall stämma och för att mötet skall vara så effektivt som möjligt.

Efter styrelsemötet - skriva protokoll

Efter styrelsemötet är det viktigt att det skrivs ett protokoll som innan lämnas ut, gås igenom och undertecknas av mötessekreteraren, mötesordförande och den eller de som är valda att justera protokollet.

Protokoll brukar oftast utformas som diskussionsprotokoll (innehåller det som protokollföraren/sekreteraren fångat av diskussionerna och den mötesanda som hen upplevt) eller som beslutsprotokoll (innehåller normalt bara yrkande och beslut samt eventuella reservationer och protokollsanteckningar).

Eftersom många punkter är återkommande vid varje styrelsemöte kan ni använda er av en färdig protokollmall som är anpassad till era styrelsemöten. Med en sådan mall underlättar ni arbetet för den som har fått i uppgift att föra protokoll.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg