Lönestatistik 2022

Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik.

Om lönestatistiken

Syftet med statistiken är att informera om löneläget för olika typer av arbeten vid ett visst tillfälle. Den avgör inte vad som är "rätt" lön för en enskild person.

Du som jobbar i andra av Unionens branscher, till exempel IT, Telekom, Transport med mera, kan istället omfattas av statistik som är gemensam med arbetsgivarna. Kontakta din klubb eller Unionen, så får du hjälp med den.

Gör så här

Välj den fil som motsvarar det verksamhetsområde du jobbar inom. Titta även på Unionens lathund för marknadslöner.

Dokumenten som kan laddas ner innehåller lönestatistik som bygger på Unionens egen insamling av löner och arbetsuppgifter och vår yrkesklassificering med hjälp av Arbetsgruppering för lönestatistik ( ALS -koder). Läs beskrivningarna av arbetsuppgifter för att hitta det som passar bäst för dig. I filerna beskrivs också sex olika svårighetsnivåer per område. Passa gärna på att rapportera in din lön, om du inte redan gjort det.

Forskning och utveckling

Ledning, styrning, planering av produktion

21 Produktionsledning
PDF 344.86 KB
22 Produktionsteknik
PDF 367.63 KB

Marknad, leverans/distribution

31 Inköp
PDF 394.03 KB
32 Kundservice
PDF 247.98 KB

Ekonomiska transaktioner

40 Ekonomiförvaltning
PDF 377.57 KB

Personal- och kompetensförsörjning

50 Personalarbete
PDF 370.05 KB
51 Utbildning
PDF 322.92 KB

Information

62 IT-verksamhet
PDF 350.95 KB
63 Datadrift
PDF 319.17 KB

Löneökningar

Alla verksamhetsområden

Lönestatistik 2022
PDF 917.04 KB

Historik

Lönestatistik 2021
PDF 752.37 KB
Lönestatistik 2020
PDF 852.68 KB
Lönestatistik 2019
PDF 1.09 MB
Lönestatistik 2018
PDF 368.07 KB
Lönestatistik 2017
PDF 390.33 KB
Lönestatistik 2016
PDF 9.15 MB
Lönestatistik 2015
PDF 9.15 MB
Lönestatistik 2014
PDF 9.18 MB
Lönestatistik 2013
PDF 9.18 MB
Lönestatistik 2012
PDF 196.39 KB
Lönestatistik 2011
PDF 356.14 KB
Lönestatistik 2010
PDF 1.26 MB

Klassificering av yrken - hjälp att sätta rätt kod

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg