Lönestatistik 2020

Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik.

Om lönestatistiken

Syftet med statistiken är att informera om löneläget för olika typer av arbeten vid ett visst tillfälle. Den avgör inte vad som är "rätt" lön för en enskild person.

Du som jobbar i andra av Unionens branscher, till exempel IT, Telekom, Transport med mera, kan istället omfattas av statistik som är gemensam med arbetsgivarna. Kontakta din klubb eller Unionen, så får du hjälp med den.

Gör så här

Välj den fil som motsvarar det verksamhetsområde du jobbar inom. Titta även på Unionens lathund för marknadslöner.

Dokumenten som kan laddas ner innehåller lönestatistik som bygger på Unionens egen insamling av löner och arbetsuppgifter och vår yrkesklassificering med hjälp av Arbetsgruppering för lönestatistik ( ALS -koder). Läs beskrivningarna av arbetsuppgifter för att hitta det som passar bäst för dig. I filerna beskrivs också sex olika svårighetsnivåer per område. Passa gärna på att rapportera in din lön, om du inte redan gjort det.

Forskning och utveckling

12 Konstruktion
PDF 335kb

Ledning, styrning, planering av produktion

Marknad, leverans/distribution

31 Inköp
PDF 396kb
32 Kundservice
PDF 247kb

Ekonomiska transaktioner

Personal- och kompetensförsörjning

50 Personalarbete
PDF 366kb
51 Utbildning
PDF 317kb

Information

62 IT-verksamhet
PDF 350kb
63 Datadrift
PDF 318kb

Löneökningar

Alla verksamhetsområden

Historik

Lönestatistik 2016
PDF 9374kb
Lönestatistik 2015
PDF 9374kb
Lönestatistik 2014
PDF 9396kb
Lönestatistik 2013
PDF 9395kb
Lönestatistik 2010
PDF 1295kb

Klassificering av yrken - hjälp att sätta rätt kod

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg