Teknikarbetsgivarna

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Industri & Teknik

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2019
PDF 503kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det sista året (2019-04-01 - 2020-03-31) i den treåriga avtalsperioden.
Korrigering av text rörande riktlinjer i tidigare publicerad/utsänd version av Tjänstemannaavtalet med gemensamma kommentarer.
Avtalsnytt 2018
PDF 341kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017
PDF 102kb
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.
Under december 2018 distribueras partsgemensamma kommentarer till
Avtalet om allmänna anställningsvillkor och Arbetstidsavtalet mellan Unionen, Sveriges ingenjörer och Teknikarbetsgivarna . Avtalet om förhandlingsordningen är dock inte partsgemensamt
kommenterat. Därför kommer Unionens egna kommentarer till förhandlingsordningen att
finnas här.
Information om att från och med den 1 januari 2019 ändras både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffas. I stället införs en annan karens som ska vara mer lika för alla. I cirkuläret kan du läsa om förändringen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste centrala förhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Beredskapsavtal
PDF 95kb
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Handledning, rekommendationer

En partsgemensam praktisk handledning
Den partsgemensamma handledningen har tagits fram av parterna inom Industrin
En handledning från Facken inom industrin för förtroendevalda och ombudsmän
Lönekartläggning
PDF 1319kb
En partsgemensam handledning till arbetet med lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen.

Avtalsnytt 2019

I tidigare utsänd/publicerad version av Tjänstemannaavtalet med gemensamma kommentarer blev det ett tryckfel i riktlinjer för beredskap. I dokumentet ovan går det att läsa vad som korrigerats. Uppdatering av Tjänstemannaavtalet med gemensamma kommentarer är gjord här på sidan.

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet sträcker sig från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020.

Avtalet ger 2 procents löneökningar per år, från den 1 april 2017 och det har ett totalt avtalsvärde på 6,5 procent. Avsättningen till flexpension blir för 2017 0,2 procent och 0,3 procent år 2019, alltså totalt 0,5 procent.

Avtalet ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna sker nya avsättningar för att öka medlemmarnas flexpension.

Aktuella avtal som tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". Nytt på sidan är "Tjänstemannaavtalet 2017-2020 med partsgemensamma kommentarer".

I "Tjänstemannaavtalet 2017-2020 med partsgemensamma kommentarer" så är Avtalet om förhandlingsordningen inte partsgemensamt kommenterat. Därför finns Unionens egna kommentarer till förhandlingsordningen i det cirkuläret som finns här på sidan. 

 

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2019-01-23)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?