Konfliktersättning - ersättning vid konflikt och strejk

Olika ersättningar gäller vid övertidsblockad, strejk och lockout. Här hittar du information om vilka ersättningar som gäller i olika situationer.

Vid en övertidsblockad betalar arbetsgivaren lön som vanligt och då får du ingen konfliktersättning. Vid strejk eller lockout betalar arbetsgivaren inte ut lön. Då får du som är medlem i Unionen ersättning för inkomstbortfall av Unionen.

Konfliktersättning är den ersättning som Unionen betalar ut till dig som medlem för att du förlorat lön när du och din arbetsplats är uttagen i strejk eller blockad.

Unionens förbundsstyrelse beslutar om de regler för ersättning som ska gälla vid varje konflikttillfälle. Ambitionen är att du som är medlem och berörs av konflikten ska få ekonomisk ersättning och få dina pengar innan arbetsgivaren gör löneavdrag.

Olycksfallsförsäkring är inkluderad

Om du som medlem blir uttagen i strejk i händelse av konflikt omfattas du dygnet runt av en olycksfallsförsäkring. Du omfattas av försäkringen så länge du är uttagen i stridsåtgärd.

Ersättningen baseras på din inkomst

Den ersättning du får baseras på den fasta kontanta bruttolönen du har när konflikten bryter ut. Det gäller för både månadslön och timlön.

Skatt

Konfliktersättningen är enligt lag skattefri. Därför ska den motsvara lönebortfallet efter skatt, beräknat på hela inkomståret. Unionen beräknar ersättningen enligt skattetabell 32.

Info icon Shape info icon

Ansök om konfliktersättning digitalt

Om du omfattas av en pågående konfliktåtgärd på din arbetsplats kan du efter att du har loggat in här på unionen.se enkelt ansöka om konfliktersättning. Obs! Denna funktion finns enbart för dig på en arbetsplats där en konflikt har brutit ut.

Bli medlem under varseltiden

Du kan bli medlem i Unionen under varseltiden fram tills dess att konflikten bryter ut. Om du blir det kan du få konfliktersättning. Om du inte är medlem, får du ingen konfliktersättning från Unionen vid konflikt.

Ännu inte medlem?

Ordinarie medlemsavgift i Unionen är 235 kr/mån. Är din inkomst under 25 000 kr/mån blir medlemsavgiften lägre.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg