Verksamhetsområden inom Arbetsgruppering för lönestatistik (ALS)

De två första siffrorna enligt systemet "arbetsgruppering för lönestatistik" visar verksamhetsområden.

Forskning och utveckling

10 Allmänt utredningsarbete inom till exempel juridik eller patentfrågor
11 Forskning, utveckling, laboratoriearbete
12 Konstruktion
13 Arkitektur, byggnadskonstruktion

Ledning, styrning och planering av produktion

20 Ledning av industriföretag/filial
21 Produktionsledning
22 Produktionsteknik
23 Tillverkningsplanering
24 Kvalitets-, kontroll- och besiktningsarbete

Marknad, leverans/distribution

30 Marknad, försäljning, ordermottagning, offerering
31 Inköp
32 Kundservice
33 Materialadministration, lager, spedition, transport, distribution, trafikplanering
34 Teknisk service, teknikinformation
35 Skydd, säkerhet, bevakning

Ekonomiska transaktioner

40 Ekonomiförvaltning

Personal- och kompetensförsörjning

50 Personalarbete
51 Utbildning

Information

60 Reklam och information
61 Biblioteks-, dokumentations- och arkivarbete
62 IT-verksamhet
63 Datadrift
64 Kontors- och fastighetsförvaltning
65 Revisions- och granskningsarbete

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej