Ta hjälp av lönestatistik när du förbereder ditt lönesamtal

Lönestatistik är ett bra verktyg för att bedöma hur din lön ligger till i förhållande till andra personer med liknande arbetsuppgifter. Men var medveten om att statistiken bara är en ögonblicksbild av lönenivån för personer inom samma yrkesgrupp som du själv. Den är inte ett facit på vilken lön du borde ha.

Shape Created with Sketch.

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Hitta ditt löneavtal i vår lista.
Eller logga in och få  en direktlänk till rätt avtal.

Få personlig lönecoachning från Unionen per telefon

Fyll i och skicka vårt formulär, så ringer vi upp när det passar dig. Du får stöttning och verktygen du behöver inför ditt lönesamtal.

För att skaffa dig en uppfattning om ditt löneläge kan du ta hjälp av Unionens information om marknadslöner . ”Marknadslönerna” är inte en statistik utan en sammanvägd bedömning utifrån flera olika lönestatistikkällor. ”Marknadslönerna” ger en väl förankrad bild av lönerna för olika yrkesgrupper inom Unionens avtalsområden.

Utöver ”Marknadslönerna” så har Unionen både egen lönestatistik och även lönestatistik som är gemensamma med ett antal arbetsgivarorganisationer. En del av den statistiken finns tillgänglig via Unionens webbplats och en del kan du få information om när du tar kontakt med Unionen. Men det finns även andra källor till lönestatistik på internet, till exempel via Statistiska Centralbyrån.

Lönestatistiken presenteras ofta som ett lönespann. Det betyder att lönen för en viss yrkesgrupp visas som att den ligger mellan till exempel 25 000 kronor och 32 000 kronor.  Ofta anges även en medianlön eller en genomsnittslön.

  • Om man listar alla löner i yrkesgruppen efter storlek så är medianlönen den lön som ligger exakt i mitten av listan. Det är lika många personer i yrkesgruppen som tjänar mer än medianlönen som personer som tjänar mindre.
  • Genomsnittslönen (eller medellönen) är totalsumman av alla månadslönerna i yrkesgruppen delat med antalet personer.

Hur du förhåller dig till statistiken beror till stor del på hur du bedömer att din yrkeskunskap och kompetens står sig på arbetsmarknaden. Om du har en senior kompetens eller en expertkompetens inom ditt yrke och dessutom en hög prestation är det lämpligt att du tittar på löner i den övre delen av spannet.  Under ”Marknadslöner” kan du få vägledning till vilka saker du bör ta hänsyn till när du jämför dig med lönespannet för din yrkesgrupp.

Ett annat bra sätt för dig att få en känsla för ditt löneläge jämfört med andra är att prata med vänner och bekanta med liknande befattningar och jämföra. Men kom då ihåg att även om man har samma titel så kan arbetsinnehållet variera stort.

Att tydliggöra för arbetsgivaren hur marknadsläget ser ut för din yrkesgrupp kan vara ett sätt att påverka din löneutveckling . Din kunskap om lönestatistiken kan visa på att du är medveten om din yrkeskunskaps värde på arbetsmarknaden.

Många arbetsgivare har en mer eller mindre uttalad policy om hur lönerna på arbetsplatsen ska förhålla sig till lönerna på arbetsmarknaden som helhet. Vissa arbetsgivare vill vara löneledande och ligger därför medvetet på ganska höga lönenivåer, men andra nöjer sig att ligga i nivå med marknadslönerna. En del har medvetet lägre lönenivå och klarar ändå av att behålla anställda med rätt kompetens genom att de erbjuder många andra typer av förmåner eller bättre karriärmöjligheter än sina konkurrenter. Hur din arbetsgivare förhåller sig till lönerna på arbetsmarknaden kan vara en bra kunskap att ha med sig in i lönesamtalet eller löneförhandlingen.

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?