Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö

Vi är varandras arbetsmiljö. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats.

För att nå dit krävs kunskap och medvetenhet om att alla människor är och har rätt att vara på många olika sätt. Alla vinner på att stämningen är god på jobbet. En miljö där alla medarbetare känner sig inkluderade och kan vara sig själva skapar förutsättningar för trivsel och en attraktiv arbetsplats.

Unionen har tagit fram checklistor som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Använd dem vid samtal på arbetsplatsen om hur arbetsmiljön kan göras mer inkluderande utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Checklista: Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö

Är du förtroendevald?

Då är det extra viktigt att du föregår med gott exempel och bidrar till trivsel och inkludering på arbetsplatsen.

Är du chef?

Om du ser eller får höra att det finns medarbetare som beter eller uttrycker sig olämpligt är det viktigt att du tar ditt ansvar och tydligt markerar att beteendet är oacceptabelt.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg