Checklista: Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö

Checklistor för samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.

Vi är varandras arbetsmiljö. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats.

För att nå dit krävs kunskap och medvetenhet om att alla människor är och har rätt att vara på många olika sätt. Alla vinner på att stämningen är god på jobbet. En miljö där alla medarbetare känner sig inkluderade och kan vara sig själva skapar förutsättningar för trivsel och en attraktiv arbetsplats.

I detta dokument hittar du fem checklistor som tillsammans omfattar diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. De kan användas tillsammans eller var för sig. Har du inte möjlighet att själv skriva ut listorna kontakta ditt regionkontor .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg