Räkna på värde om du förhandlar bort övertidsersättning

Tjänar du på att avtala bort din övertidsersättning eller inte? Räkna på hur mycket din övertid är värd innan du förhandlar bort den. Här får du hjälp.

Kollektivavtal ger dig rätt till kompensation för övertid

Huvudregeln är att du har rätt till övertidskompensation om det finns kollektivavtal . Det innebär att arbetsgivaren kompenserar dig i form av pengar ( övertidsersättning ) eller i ledig tid (kompensationsledighet) för den tid du jobbat över.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal, är det bästa att i förväg komma överens om vilken övertidsersättning som ska gälla och skriva in den i anställningsavtalet. För att hitta lämplig ersättningsnivå, kontakta Unionen om vilket branschavtal företaget skulle kunna omfattas av och vilka ersättningsnivåer som står i det avtalet.

Ibland är det möjligt att förhandla bort övertidsersättning

Vissa grupper av tjänstemän kan göra en särskild överenskommelse med arbetsgivaren om att avvika från huvudregeln om övertidsersättning. Det kan gälla om du är chef, har en arbetstid som är svår att kontrollera eller kanske har frihet att förlägga din arbetstid själv.

En sådan överenskommelse innebär att övertidsersättningen förhandlas bort mot högre lön och fler semesterdagar. Se till att en sådan överenskommelse i så fall blir skriftlig. Ofta tecknas dessa överenskommelser för ett år, men ni kan komma överens om annat.

Tänk på att alltid titta i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. I vissa avtal finns det regler kring hur dessa överenskommelser ska se ut och hur och när de kan sägas upp. Tanken är att om det antal övertidstimmar du faktiskt jobbar inte motsvarar det ni haft som grund för överenskommelsen, ska den kunna omförhandlas.

Om du har avtalat bort din övertidsersättning och jobbar övertid får du då annan ersättning än övertidsersättning, vanligtvis i form av längre semester och högre lön.

Håll reda på hur mycket du arbetar övertid

Om du förhandlat bort din övertidsersättning är det viktigt att du ändå har koll på hur mycket övertid du arbetat för att ha ett bra underlag inför eventuell omförhandling.

Räkna ut om du tjänar på att avtala bort din övertidsersättning

Innan du bestämmer dig för att avtala bort övertidsersättningen, bör du räkna på pengarna och se om du tjänar på det.

Ta hjälp av beräkningsfunktionen för att jämföra om du vinner eller förlorar på ett erbjudande. Funktionen räknar enligt de regler som finns i de flesta av våra kollektivavtal. Om du inte omfattas av kollektivavtal behöver du kolla upp vad som gäller på din arbetsplats.

Om du reser mycket i arbetet bör du kontrollera vad du har för villkor för reseersättning. 

Semester - Beräkna övertidsersättning

Din aktuella fasta månadslön inklusive fasta tillägg före skatt
Uppskattat antal övertidstimmar per kalenderår. (Beräkningen baseras på att 50 % av övertiden ligger på vardagar mellan kl 6 - 20 och att 50 % ligger på helger och sena kvällar.)
Antal extra semesterdagar du har blivit erbjuden
Det lönetillägg du har blivit erbjuden. Skriv i procent av månadslönen

Vad är fler semesterdagar värda i pengar?

Den här tabellen visar ett exempel på hur mycket  övertidsersättning respektive semesterdagar är värt i kronor räknat vid olika månadslöner. Observera att övertidsersättningen kan variera något mellan olika  kollektivavtal .

Tabellen visar vad du skulle få ut i ersättning för ett exempel om 100 övertidstimmar per år enligt kollektivavtal beroende på vad du har i månadslön. Om du normalt har färre än 100 timmar övertid per år skulle du totalt avstå från lägre ersättning än i exemplet, om du avtalade bort övertidsersättningen. Om du jobbar fler övertidstimmar skulle du avstå från högre ersättning än i exemplet.

Om du blir erbjuden tre eller fem extra semesterdagar som kompensation för att du avstår från din övertidsersättning, så kan du i tabellen se det ekonomiska värdet av dessa dagar och jämföra med värdet av den övertidsersättning du avstått ifrån. Värdet av semesterdagarna är beräknat som den ersättning du skulle få om du inte använde dem till att vara ledig utan att de föll ut i pengar, så kallad  semesterersättning . Detta säger dock inget om hur du värdesätter att kunna vara ledig några extra dagar.

Läs tabellen så här: Utgå från månadslön i tabellens vänstra kolumn. För varje nivå på månadslön visar tabellen hur mycket pengar de 50 timmarna enkel plus 50 timmarna kvalificerad övertid ger per månad och totalt på året. De andra kolumnerna visar vad tre och fem semesterdagar är värda i pengar vid respektive månadslön.

Tabellen visar att det är skillnad mellan det ekonomiska värdet av den övertidsersättning du avstår ifrån och det ekonomiska värdet av de semesterdagar du får istället. För att bättre kompensera för den övertidsersättning du avtalar bort, skulle du även behöva ett lönetillägg. Det innebär därmed både extra semesterdagar och lönetillägg. 

Exempel räknat på 50 timmar enkel (vardagar klockan 06-20) och 50 timmar kvalificerad övertid (övrig tid) per år. Värde anges i kronor.
 

Värdet av enbart
övertidsersättning som kompensation

  Värdet av enbart
semesterdagar som kompensation
 
Lön Övertid per månad Övertid per år 3 dagar semester 5 dagar semester
20 000 2 044 24 527 3 240 5 400
25 000 2 555 30 659 4 050 6 750
30 000 3 066 36 791 4 860 8 100
35 000 3 577  42 923 5 670 9 450
40 000 4 088  49 054 6 480 10 800

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg