Provisionslön - när din månadslön varierar med resultat

Vid provisionslön består månadslönen av en fast och en rörlig lönedel - provisionen. Det här behöver du som har provisionslön tänka på.

Provisionslön - en rörlig del av lönen utan regler

Provisionslön innebär att delar av din månadslön varierar med hur väl du uppfyller dina mål. Det finns inga särskilda bestämmelser om rörliga lönedelar .

Det blir allt vanligare att en viss del av lönen är rörlig i form av bonus , tantiem , resultatlön eller provision. Begreppen är inte entydiga och det finns inga generella system, utan systemen för provisionslön är ofta anpassade till verksamhet och individ.

Provisionen beror på din prestation

Den rörliga lönedelen, provisionen, relateras till (beror på) din individuella prestation, till exempel hur väl du uppfyller målen, beläggningsgrad eller till debitering av tid eller indrivna intäkter. Provisionen används ofta som en del av lönen, samtidigt som du har en fast grundlön eller garantilön. Att ha helt provisionsbaserad lön förekommer, men det är inte så vanligt.

Tanken med provision är att du som anställd ska motiveras av att kunna påverka vad du får ut i lön och därmed satsa på att göra ett bra jobb. Många som har provision upplever det som motiverande. Andra känner sig pressade och upplever att ovissheten kring vad man får ut i lön varje månad är för stor. Ovissheten är extra stor om din lön är helt provisionsbaserad, eftersom du då har svårt att förutse vilken lön du kommer att få ut varje månad.

Viktigt att tänka på om du erbjuds provision

  1. Försök att se till att du har någon form av grundlön i botten som ger dig en ekonomisk trygghet. Omfattas din arbetsplats av något av Unionens löneavtal, så ska grundlönen inte ligga under eventuella lägstalöner i kollektivavtalet eller i branschen. I bästa fall ska du inte vara beroende av vilken ersättning du får ut av din provision månad för månad. Provisionen ska vara ”grädde på moset”.
  2. Ta reda på hur du kan påverka ditt arbetsresultat och därmed provisionen.
  3. Ta reda på hur provisionen betalas ut. Ibland kan utbetalningen vara beroende av när kunden betalar och ibland kan det vara månadsvis.
  4. Ha en löpande dialog med din chef om dina mål. Du ska ha resultatmål som är rimliga, lätta att begripa och lätta att mäta. Om de förändras - vad händer då med din provision?
  5. Precis som med fast lön bör provisionen revideras årligen.
  6. Med jämna mellanrum ska du och din chef diskutera storleken på de delar av din lön som är provisionsbaserad.
  7. Se till att du och din chef är överens om vad som gäller om du till exempel skulle bli sjuk, det vill säga hur sjuklönen ska beräknas. Om det finns kollektivtal så finns detta redan reglerat.
  8. Både din fasta lön och en beräkning av dina rörliga lönedelar ska ligga till grund för arbetsgivarens avsättningar till din pension, sjukförsäkring med mera.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg