Lyft kompetensutveckling på din arbetsplats

Som förtroendevald har du stora möjligheter att påverka arbetsgivaren att sätta frågan om medarbetarnas kompetensutveckling mer i centrum.

Snabba förändringar kräver ny kompetens

Arbetsmarknaden förändras snabbt och sätter behovet av  kontinuerlig kompetensutveckling i fokus både hos arbetsgivare och anställda. Det handlar inte bara om att vissa typer av jobb försvinner och andra uppstår, utan också om förändrade arbetsuppgifter och kunskapsbehov inom befintliga yrken.

Kontinuerlig kompetensutveckling nödvändig

Unionen ser frågan om kontinuerlig kompetensutveckling som en av de absolut viktigaste frågorna på arbetsmarknaden. För att våra medlemmar och svenska företag ska stå starka i den globala konkurrensen krävs förändringsförmåga, kreativitet och innovation. Att medarbetarna har en uppdaterad kompetens är en förutsättning för detta, och därmed lika viktigt som produktionen av varor och tjänster.

Lyft kompetensfrågorna på din arbetsplats

Som förtroendevald har du stora möjligheter att påverka arbetsgivaren att sätta frågan om medarbetarnas kompetensutveckling mer i centrum. Bra tillfällen att föra en dialog med arbetsgivaren om behovet av kompetensutveckling är i samband med planeringsarbetet, budgetarbetet och lönesättningen.

När det handlar om att öka engagemanget för kompetensfrågorna på din arbetsplats räcker det inte att arbetsgivaren är medveten om behovet av återkommande kompetensutveckling - även medarbetarna behöver förstå vikten av kompetensutveckling för att framtidssäkra sitt jobb. 

 • Ta avstamp i ditt kollektivavtal
  Om du är förtroendevald på en arbetsplats med kollektivavtal hittar du stöd för vikten av medarbetarnas kompetensutveckling i avtalsöverenskommelsen. Det betyder att om arbetsgivaren inte själv tar initiativ till regelbundna samtal om behovet av kompetensutveckling och ger medarbetarna reella möjligheter att utvecklas, så kan du hänvisa till skrivningarna i det kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen. 

 • Prata med arbetsgivaren om kompetens 
  Medan vissa arbetsgivare förstår vikten av de anställdas återkommande kompetensutveckling och har både verktyg och rutiner för att följa upp behovet, släpar andra efter. Ett sätt att komma igång med en dialog med arbetsgivaren kring kompetensfrågorna är att be om ett speciellt möte för att få upp frågan på agendan. Några frågor som kan bidra till en bra diskussion är: 
  - Har vi en kompetensförsörjningsplan? 
  - På vilket sätt är kompetensförsörjningsplanen och andra styrdokument kopplade till de individuella utvecklingsplanerna? 
  - Hur tar vi tillvara lärandet när en person går en utbildning? 
  - Vad behöver vi för att utveckla vår kompetensförsörjning?

 • Utvecklingssamtalet ska sätta kompetensutveckling i centrum
  Kompetensfrågan är nära sammankopplad med företagets vision och mål och det ligger i arbetsgivarens intresse att de anställda inte halkar efter kompetensmässigt. Utvecklingssamtalet mellan medarbetarna och chef är ett viktigt tillfälle för företaget att säkerställa och motivera att den samlade kompetensen är aktuell och relevant. Förutom att chef och medarbetare diskuterar medarbetarens mål och resultat, är det alltså också ett tillfälle att prata om företagets kompetensbehov och medarbetarens behov av kompetensutveckling .

 • Ökad kompetens ska ge ökad lön
  Eftersom rätt kompetens är ett medel för företaget att uppnå sina mål ska medarbetarnas vilja att kompetensutveckla sig också återspeglas i löneutvecklingen. Precis som medarbetarnas förmåga att nå uppsatta prestationsmål ska återspeglas i lönen bör också uppnådda mål om att ha genomgått en viss kompetensutveckling göra det. 

Nya möjligheter till kompetenslyft på plats

Unionen har länge kämpat för att det ska finnas ekonomiska möjligheter att göra ett kompetenslyft mitt i arbetslivet. Nu finns möjligheten äntligen på plats.

Med trygghetsöverenskommelsen, där ett bra ekonomiskt studiestöd ingår - omställningsstudiestödet -  finns stora möjligheter för den som är mitt i arbetslivet att fortsätta att uppgradera sin kompetens.

Fortsätt uppgradera din kompetens mitt i arbetslivet

Som förtroendevald i Unionen har du en viktig roll för att dina arbetskamrater ska kunna utvecklas inom ramen för trygghetsöverenskommelsen. Överenskommelsen och den nya statliga reglering och lagstiftning kommer också påverka förhandlingsarbetet.

Omställningsstudiestöd - för dig som vill framtidssäkra ditt jobb

Nu kan du som är mitt i arbetslivet och vill göra ett kompetenslyft söka det nya ekonomiskt fördelaktiga omställningsstudiestödet.

Lär mer om de nya möjligheterna

Kompetensstöd

Om du redan har arbete, men funderar på att studera för att sitta mer säkert på framtidens arbetsmarknad kan du få kompetensstöd i form av bland annat studie- och karriärvägledning från din omställningsorganisation.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg