Otydligare gränser mellan arbete och fritid när kontoret flyttar in i hemmet

Det är en oroväckande utveckling att arbetet tar upp mer och mer av vår lediga tid. Vi behöver återhämtning inte bara för att arbetslivet ska vara hållbart utan också för att kunna göra ett bra jobb.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 19 dec. 2022

Arbetslivet med distansarbete ställer nya krav. Att kunna jobba hemifrån innebär visserligen för många en större möjlighet att skapa balans mellan arbete och privatliv, men det sker inte utan utmaningar. Ett problem är att gränsen mellan fritid och arbetstid har blivit otydligare. När kontoret flyttar in i hemmet och kollegorna följer med i telefonen blir det svårare att veta hur tillgängliga för jobbet man måste vara.

I grunden är det positivt att medarbetare ges möjligheten att jobba på distans under en del av arbetsveckan, men distansarbete måste bygga på frivillighet. Ingen ska tvingas att jobba hemifrån för att de inte kan jobba ostört på jobbet. Kontoren måste vara utformade för att passa alla och alla arbetsuppgifter.

I Unionens rapport ”Det nya arbetslivet – Om distansarbetets utbredning och effekter” uppger 7 av 10 att de på eget initiativ eller efter förväntan från arbetsgivare är mer tillgängliga för jobbet vid distansarbete. Hela 2 av 5 säger också att de jobbar fler timmar om de jobbar på distans än om de är på kontoret.

Det är en oroväckande utveckling att arbetet tar upp mer och mer av vår lediga tid. Vi behöver återhämtning inte bara för att arbetslivet ska vara hållbart utan också för att kunna göra ett bra jobb. Många som arbetar på distans upplever att det är svårt att sätta gränser, och värst är det för yngre. Där är det hela 6 av 10 som tycker att gränserna mellan arbete och fritid är otydliga vid distansarbete.

Distansarbetet är här för att stanna och då behöver fack och arbetsgivare ta vårt ansvar för att det ska fungera. Unionen kommer att driva på för att säkra medlemmarnas villkor och arbetsmiljö, och arbetsgivarna måste ha tydliga regler för tillgänglighet.

Martin Linder

Förbundsordförande