Arbetsmiljö är enkelt uttryckt; hur du har det på jobbet.

Vid Unionens kongress antogs en ny plattform för arbetsmiljö. En nyckelfaktor för bra arbetsmiljö är det förebyggande arbetet. En annan är arbetsmiljöombudens viktiga roll som arbetstagarnas företrädare.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 26 okt. 2023

Arbetsmiljö är nog ett begrepp som många förknippar med fysisk arbetsmiljö, men vi som jobbar fackligt vet att frågan är otroligt mycket bredare än så. Unionens medlemmars arbetsmiljö handlar självklart om den fysiska arbetsmiljön, men också om den organisatoriska och sociala; om balans mellan arbete och fritid, möjligheter till återhämtning efter tuffa arbetsperioder och om möjligheten att kunna påverka när, var och hur vi utför vårt arbete.

Vi vet exempelvis att det är viktigt för en majoritet av Unionens medlemmar att kunna jobba på distans. Skälen är främst att slippa lägga tid på resor och att distansarbete underlättar vardagslogistiken. Men för många handlar det också om att kunna jobba ostört, vilket säger en del om arbetsmiljön på många arbetsplatser.

Arbetsmiljö handlar också om inkludering, frihet från hot, våld, diskriminering och trakasserier. Och om integritet, till exempel att slippa oskälig övervakning av arbetsgivaren. Arbetsmiljö är enkelt uttryckt; hur du har det på jobbet.

Vid Unionens kongress antogs en ny plattform för arbetsmiljö. Där beskrivs Unionens vision om en bra arbetsmiljö, trender som kan påverka både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet framöver och i ett antal punkter slås grunden för Unionens hållning fast.

Ett område som särskilt betonas är vikten av det förebyggande arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska inte påbörjas när ohälsan redan är ett faktum. Organisatoriska problem ska heller inte individualiseras. Samband mellan ohälsa och brister i arbetsmiljön måste alltid utredas och brister hanteras.

Ett annat område som lyfts fram är arbetsmiljöombudens viktiga roll som arbetstagarnas företrädare i samverkan med arbetsgivaren. Något som verkligen är glädjande och hoppfullt är att antalet arbetsmiljöombud har ökat kraftigt de senaste åren. För det är i samverkan på arbetsplatsen som lejonparten av arbetsmiljöarbetet sker, det är också där ett verkligt arbetstagarinflytande kan skapas. För arbetsmiljöfrågor är i högsta grad frågor där du som arbetstagare ska ha inflytande – och där är facket en viktig part.

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande