Avtalsrörelsen

Unionen tecknar kollektivavtal – avtal som reglerar anställningsvillkor, löneökningar, pensioner, kompetensutveckling m.m. Många kollektivavtal löper ut under 2016. På avtalswebben följer du arbetet mot nya avtal.

När kollektivavtalen ska omförhandlas så kallas det avtalsrörelse. Under 2016 är det ett 80-tal avtal som ska förhandlas om.

Läs mer om avtalsrörelse.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej