Avtalsrörelsen

Unionen tecknar kollektivavtal – avtal som reglerar dina anställningsvillkor som löneökningar, pensioner, kompetensutveckling m.m.

När kollektivavtalen ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse .

Under 2023 omförhandlades samtliga Unionens avtal och en absolut majoritet av avtalen är nu inne i en två-årig avtalsperiod . År 2025 ska de flesta avtal omförhandlas på nytt och då är det dags för nästa avtalsrörelse . Förberedelserna inför nästa avtalsrörelse är redan i gång.

Följ vad som händer i avtalsrörelsen 2025.

E-kurs: Koll på avtalsrörelsen

E-kursen ger dig mer kunskap om avtalsrörelsen och hur kollektivavtalen omförhandlas i Unionen. Filmer, fakta och frågor blandas med utmaningar som du får lösa i ett interaktivt upplägg.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg