Avtalsrörelsen

Unionen tecknar kollektivavtal – avtal som reglerar dina anställningsvillkor som löneökningar, pensioner, kompetensutveckling m.m.

När kollektivavtalen ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse .

Under 2017 omförhandlades samtliga Unionens avtal och en absolut majoritet av avtalen är nu inne i en treårig avtalsperiod . År 2020 ska de flesta avtal omförhandlas på nytt och då är det dags för nästa avtalsrörelse. Förberedelserna inför nästa avtalsrörelse är redan i gång.

Följ vad som händer i avtalsrörelsen 2020.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg