Avtalsrörelsen

Unionen tecknar kollektivavtal – avtal som reglerar dina anställningsvillkor som löneökningar, pensioner, kompetensutveckling m.m.

När kollektivavtalen ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse .

Under 2017 omförhandlades samtliga Unionens avtal och en absolut majoritet av avtalen är nu inne i en treårig avtalsperiod . År 2020 ska de flesta avtal omförhandlas på nytt och då är det dags för nästa avtalsrörelse. Förberedelserna inför nästa avtalsrörelse är redan i gång.

Läs mer om avtalsrörelse.

Alla avtalsnyheter

2017-12-08
Tidigare i höst sa arbetsgivarorganisationen KFO upp pensions- och försäkringsavtalen med PTK. Parterna har nu enats om att förlänga de nuvarande avtalen tills en ny försäkringslösning är klar.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?