Avtalsrörelsen

Unionen tecknar kollektivavtal – avtal som reglerar dina anställningsvillkor som löneökningar, pensioner, kompetensutveckling m.m.

När kollektivavtalen ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse .

Under 2017 omförhandlades samtliga Unionens avtal och en absolut majoritet av avtalen är nu inne i en treårig avtalsperiod . År 2020 ska de flesta avtal omförhandlas på nytt och då är det dags för nästa avtalsrörelse. Förberedelserna inför nästa avtalsrörelse är redan i gång.

Följ vad som händer i avtalsrörelsen 2020.

Alla avtalsnyheter

2020-02-08
Den 7 februari presenterade industrins arbetsgivare gemensamt sitt bud i avtalsrörelsen. De vill att löneökningarna/märket ska hållas på 1,4 procent.
2020-02-03
Unionen har tecknat ett nytt avtal för avtalsområde Hockeyspelare i SHL och Allsvenskan som gäller från den 1 maj 2019 och tills vidare.
2020-01-30
Unionen kommer därför att lämna dessa avtal, och fackförbundet Vision tar över ansvaret för att teckna kollektivavtal för tjänstemännen på Unionens tidigare områden.
2019-11-14
– Det finns ingenting som talar för att vi borde ha lägre löneökningstakt än vad vi fick i förra avtalsrörelsen, om man tittar på långsiktiga faktorer som svensk konkurrenskraft och kostnadsläget i Sverige.
2019-11-04
Den 4 november presenterade Facken inom industrin sina gemensamma krav inför 2020 års avtalsrörelse.
2019-10-04
Arbetsgivarna ropar just nu högt om kommande lågkonjunktur och lägre löneökningar i vårens avtalsrörelse
2019-09-18
Nu har Svenskt Näringsliv presenterat sin syn på de ekonomiska förutsättningarna för avtalsrörelsen.
2019-09-06
Läget för svensk industri och ekonomi och även den internationella konjunkturen påverkar förutsättningarna för avtalsrörelsen. Ofta är arbetsgivarna och fackförbunden inte helt överens om hur läget är.
2019-09-02
I slutet av augusti samlades alla delegationsledamöter, förhandlingsledare, delegationsansvariga och delegationssekreterare till delegationsuppstart.
2019-06-19
Inriktningsbeslutet - som det fattades beslut om på förbundsrådet det 18 juni - innebär att det nu finns en riktning och ramar för det arbete branschdelegationerna sätter igång med efter sommaren.
2019-06-10
Under Unionens förbundsråd, årsmötet, träffas förtroendevalda medlemmar under två dagar och diskuterar och fattar beslut om bl a frågor som påverkar avtalsrörelsen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?