Pandemins påverkan på avtalsrörelsen och ditt nya löneavtal

När pandemin slog till påverkade det även de pågående förhandlingarna om ditt nya kollektivavtal och löneökningarna i branschen.

Parterna (Unionen och arbetsgivarna) kom då i våras 2020 överens om att förlänga kollektivavtalen som tidigare gällde fram till den 31 mars 2020. Det innebär i praktiken att avtalen förlängdes och som en följd av det innehöll avtalen inga ytterligare löneökningar under avtalsperioden. Pandemin skakade om arbetsmarknaden och hela samhället på ett sätt som gjorde det omöjligt att förhandla om nya avtal just där och då. Det fanns goda skäl för en så kallad prolongering av de tidigare avtalen under dessa omständigheter.

Nya avtal som skulle ha börjat gälla under våren 2020 blev istället klara under hösten 2020 på grund av att förhandlingarna pausades och avtalsperioden kortades ner till 29 istället för 36 månader.

Kompensation för att de tidigare kollektivavtalen som gällde fram till 31 mars 2020 förlängdes på grund av pandemin har varit en del av den förhandling som Unionen har genomfört för nya kollektivavtal . De nya avtalen innehåller en högre höjning av lönerna vid första revisionstillfället. Det innebär att alla framtida löneökningar baseras på ett högre belopp vilket alla tjänar på.

Din nya lön som du kommer överens om med lönesättande chef gäller alltså från datumet för den första lönerevision i ditt nya avtal.

Tillbaka till avtalswebben.

Ditt kollektivavtal

Logga in för att se vad som står i ditt kollektivavtal.

Info icon Shape info icon

Tänk på att ...

Procentsatsen i löneökningar på central och lokal nivå (t ex 3,0 % vid en lönerevision ) inte automatiskt tilldelas dig som enskild medlem utan är ett riktmärke, en kollektiv nivå för att säkra en stabil reallöneökning över tid. Vad du som individ ska ha för lönepåslag ska avgöras av din prestation utifrån de lönekriterier som finns på arbetsplatsen. Löneökningsutrymme och lönepott

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg