Vänd på fördomarna. För ett öppet arbetsliv!

Vi är varandras arbetsmiljö och har gemensamt ansvar för en inkluderande arbetsplats. Tänk ett varv extra och undvik fördomsfulla kommentarer och frågor så får vi ett arbetsliv där alla kan leva sitt liv som sig själva, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Fem personer uppochner med regnbågsfärgad utstyrsel

Se Marika, Antonio, Evelyn, Farao och Malin vrida på fördomsfulla frågor och kommentarer som hbtqi-personer får höra. Alla filmer finns också på YouTube. Dessutom:

 • Tips för en inkluderande arbetsplats

 • Webbinarier om diskriminering och likabehandling

 • Gratis inspirationsbok om hbtqi-prisade arbetsplatser

9 tips för en inkluderande arbetsmiljö:

 • Säg gärna ”alla, oavsett kön” snarare än ”män och kvinnor”.
 • Raljera inte över ordet ”hen”. Hen är ett pronomen och ett viktigt ord för många människor som varken identifierar sig som kvinna eller man.
 • Använd inte nedvärderande ord om hbtqi-personer. Är du osäker på om ett ord är nedsättande, välj hellre ett annat.
 • Använd inte hbtqi-personer som allmän frågelåda. Är du nyfiken, kolla först om det är okej att fråga. Och ställ inte frågor som är så intima att du själv inte skulle vilja svara på dem.
 • Ofta tas det för givet att människor är heterosexuella, men egentligen kan du inte veta vilken sexuell läggning en person har om inte personen ifråga själv har valt att berätta. Använd därför gärna könsneutrala ord som partner och sambo hellre än flickvän, pojkvän, maka eller make när du frågar om kollegors familjeförhållanden.
 • Oavsett vilken sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck du har bör du ställa dig frågan hur enkelt det vore att berätta att du är hbtqi-person på din arbetsplats. Om svaret är att det inte skulle ses som en självklarhet bör du lyfta frågan med dina kollegor om hur ni tillsammans skapar förutsättningar för öppenhet på jobbet.

Egentligen kan du inte veta vilken sexuell läggning en person har om inte personen ifråga själva har valt att berätta.

 • Säkerställ att toaletterna på arbetsplatsen är könsneutrala. Om ni har omklädningsrum och det finns behov av ett enskilt rum för ombyte, ordna det!
 • Skratta inte med om det dras homofobiska eller transfobiska skämt i fikarummet. Tala om att du inte uppskattar dessa. Det spelar ingen roll om någon på arbetsplatsen är (öppet) homo- eller bisexuell, queer eller har en transidentitet. En kränkande jargong är alltid skadlig för arbetsmiljön.

En kränkande jargong är alltid skadlig för arbetsmiljön.

 • Sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck får aldrig vara skäl att behandla någon illa eller att utesluta någon ur gemenskapen. Om du ser att detta ändå sker; säg ifrån, erbjud den utsatta ditt stöd och informera arbetsgivaren. För ett öppet arbetsliv!

 

Fler checklistor för alla diskrimineringsgrunder

Våra seminarier om hbtqi-frågor och arbetslivet

Vad har facket med din läggning att göra?

Är inte läggning och identitet frågor som är privata? Vad har hbtqi-frågor med facket att göra?

Diskriminering och kränkningar av

Hbtqi-personer på arbetsplatsen. Vilka är dina rättigheter? Vad är en diskriminerande handling och hur drabbas hbtqi-personer av diskriminering på arbetsplatsen och vad kan du göra om du blir utsatt?

Sexuella trakasserier

Skiljer sig sexuella trakasserier mot hbtqi-personer jämfört med de personer som lever heteronormativt?

Vad gör arbetsgivare och arbetstagare

för att öka kunskapen och engagemanget för inkluderande arbetsplatser? Hur ska vi nå ett arbetsliv där acceptans, inkludering och öppenhet inte bara präglar arbetsmiljön – utan är en hygienfaktor på alla arbetsplatser?

Rätten att vara sig själv på jobbet är en viktig fråga för lokala fackklubben.

Marie, ordförande för Unionen-klubben på Nordic Choice Hotels, från boken Arbetsplatser i regnbågens alla färger.

Ladda ner bok: Arbetsplatser i regnbågens alla färger

Inspirationsbok som bygger på intervjuer med företag som vunnit Unionens hbtq-pris 2013–2017, om hur de arbetat för inkluderande arbetsplatser oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Inspiration och vägledning för fler arbetsgivare och förtroendevalda för att få till stånd ett aktivt och systematiskt arbete för inkludering ur ett hbtq-perspektiv.