Olycksfallsförsäkring vid konflikt

Om du i samband med en konflikt blir uttagen i strejk omfattas du dygnet runt av Unionens olycksfallsförsäkring - om olyckan skulle vara framme.

Skydd dygnet runt under konflikt 

Om du som medlem i Unionen blir uttagen i strejk under en konflikt gäller inte TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) eller annan olycksfallsförsäkring som din arbetsgivare har tecknat.

Därför omfattas du som medlem av en obligatorisk olycksfallsförsäkring via Bliwa. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, från första dagen du blir uttagen i stridsåtgärd och så länge denna varar.

Olycksfallsförsäkringen är utformad för att ge skydd för olycksfallsskador som kan inträffa i vardagen, under den tid du är uttagen i stridsåtgärd.

Försäkringsvillkor

Ta del av i detalj vad som gäller genom försäkringsvillkoren:

Att anmäla ett olycksfall

Du behöver uppsöka sjukvård för dokumentation av skadan. Därefter anmäls skadan direkt till Bliwa.  

Skadeanmälningsblanketten måste skrivas ut och undertecknas av den försäkrade och därefter skickas in till Bliwa.

Blanketten postas till:

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
FE 50306
Arbetsgivarens/föreningens namn
832 82 Frösön

Övriga kontaktuppgifter

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
unionen@bliwa.se, bliwa.se
Telefon: 08-670 11 00

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg