Konstituerande möte

För att fördela posterna inom klubbstyrelsen hålls ett konstituerande möte efter årsmötet då styrelsens ledamöter valdes. Av praktiska skäl ska det hållas direkt efter årsmötet, bland annat för att undgå glapp och svårigheter som annars kan uppstå i det ordinarie arbetet.

I stadgarna ska det framgå om årsmötet väljer personer till samtliga poster i styrelsen, eller bara till vissa. Det är vanligt att årsmötet väljer vem som ska bli ordförande samt ett antal ledamöter. Styrelsen fördelar sedan övriga poster på det konstituerande mötet mellan övriga valda ledamöterna. Det är också lämpligt att samtidigt välja vem som ska teckna föreningens firma. Ofta är det kassören och ordförande som är firmatecknare.

Protokoll från det konstituerande mötet ska skrivas och justeras. Efter det skrivs ett protokollsutdrag där paragrafen om vem eller vilka som tecknar föreningens firma ska framgå. Detta lämnas sedan till banken eller till plusgirot som behöver denna information.

Under rubriken Dokument på den här sidan hittar du mallar som underlättar ert arbete med det konstituerande mötet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej