Arbetsgivaralliansen - Idrott

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal i bransch:
Organisationer & Föreningar

Info icon Shape info icon

Så hittar du rätt bland avtalen

För att göra det enklare för dig att hitta svar på din fråga förklarar vi här innehållet i några av filerna i listan nedan. Tänk på att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats som gäller.

  • Avtalsnytt. Kort sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i avtalet med fokus på lön och lönehöjning under avtalsperioden.
  • Tjänstemannaavtalen. Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, lön, semester, sjuklön, ledighet, permission, uppsägning med mera. Finns också i en version med Unionens tolkningar för att lättare kunna tillämpas.
  • Löneavtal . Lönenivåer och mer utförlig information om hur löneprocessen ska gå till (ingår även som bilaga i tjänstemannaavtalen).
  • Övriga avtal. Andra gällande avtal på avtalsområdet och i branschen.

Avtalsinformation

Protokoll - överenskommelse om löner och allmänna villkor mm. för Idrott
hos Arbetsgivaralliansen

Allmänna anställningsvillkor

Lön

Övriga gällande avtal

Beredskapsavtal
PDF 65.98 KB
Aa-LO-PTK Samverkansavtal, avtal om arbetsmiljö,likabehandling och kompetensutveckling. Reviderat och gäller från 1 januari 2015.
Avtal om överenskommelse att vid varje tidpunkt gällande lydelse följa avtal och överenskommelse ITP och TFA mellan SAF och LO/PTK

Nyhet

Ett förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd har tecknats.

Avtalsperioden 2019

En siffersatt individgaranti återinförs på avtalsområde Arbetsgivaralliansen - Idrott fr.o.m. den 1 november 2019. Det är även fortsättningsvis möjligt att under vissa förutsättningar utge en lägre löneökning än den siffersatta individgarantin.

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet gäller för perioden 1 november 2017 - 31 oktober 2020.

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

Den 1 juli 2018 höjdes taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".
Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Nationaldagen - vad gäller?
Enligt överenskommelse med Arbetsgivaralliansen från 2007 (i samband med att Nationaldagen blev röd och annandag pingst "svart") så gäller följande:
"Avlösning av införandet har skett genom att dag före alla helgons dag blir arbetsfri. Om denna dag på enskild arbetsplats redan är ledig dag ska motsvarande ledighet (halvdag) läggas ut vid annan tidpunkt under året. Överenskommelse om förläggning sker mellan arbetsgivare och arbetstagare".


Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2017-2020".  Även Unionens tolkningar till avtalen finns tillgänglig.

(Uppdaterad 2020-03-31)

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg