Arbetsgivaralliansen - Ideella och idéburna organisationer

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Aa-LO-PTK Samverkansavtal, avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling. Reviderat och gäller från 1 januari 2015.
Kollektivavtal för: 
Organisationer & Föreningar

Nu är det nya avtalet klart

Unionen är överens med Arbetsgivaralliansen om ett nytt treårigt avtal för område Ideella och idéburna organisationer som gäller perioden 2017-05-01 – 2020-04-30.

Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 1 april 2017, 2,0 % 1 april 2018 och 2,1 % 1 april 2019. Individgaranti (lägsta löneökning) på 220 kr/mån för 1 april 2017, 220 kr/mån för 1 april 2018 och 220 kr/mån för 1 april 2019.

Flexpension
Flexpension införs på avtalsområdet och från och med 1 november 2017 ska din arbetsgivare varje månad avsätta 0,2% av din månadslön till flexpension. Från 1 maj 2018 ska avsättningen göras med 0,4% av din månadslön till flexpension. Den som fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet att arbeta deltid.
Läs mer om flexpension på Unionens webbsida

Mer information finns i Avtalsnytt 2017.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från den 1 maj 2017 till den 30 april 2020.

Avtal du omfattas av

Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen" som inom kort kommer i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

Samverkansavtalet och förhandlingsordningen
Under den förra avtalsperioden gjordes en revidering av Samverkansavtalet och förhandlingsordningen. Det reviderade Samverkansavtalet och det nytecknade avtalet om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling gäller fr.o.m. den 1 januari 2015. Den reviderade förhandlingsordningen gäller fr.o.m. den 1 januari 2016.

(Uppdaterat 2017-09-26)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej