Arbetsgivaralliansen - Ideella och idéburna organisationer

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Organisationer & Föreningar

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2018 (PDF 289kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017 (PDF 211kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Omställningsavtal (PDF 163kb)
Aa-LO-PTK Samverkansavtal, avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling. Reviderat och gäller från 1 januari 2015.
Förhandlingsordning (PDF 144kb)
Beredskapsavtal (PDF 66kb)

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjdes taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".
Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet gäller från den 1 maj 2017 till den 30 april 2020.

Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 1 april 2017, 2,0 % 1 april 2018 och 2,1 % 1 april 2019. Individgaranti (lägsta löneökning) på 220 kr/mån för 1 april 2017, 220 kr/mån för 1 april 2018 och 220 kr/mån för 1 april 2019.

Flexpension
Flexpension införs på avtalsområdet och från och med 1 november 2017 ska din arbetsgivare varje månad avsätta 0,2% av din månadslön till flexpension. Från 1 maj 2018 ska avsättningen göras med 0,4% av din månadslön till flexpension. Den som fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet att arbeta deltid. 
Läs mer om flexpension på Unionens webbsida

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020" som även finns med Unionens tolkningar till allmänna villkorsavtalet.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2018-11-21)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?