Almega Tjänsteföretagen Call/contactcenter och Marknadsundersökningsföretag

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats inom Almega. Unionen och Almegas syn på lönebildning från partsgemensamma lönekonferenser.
Partsgemensamt stödmaterial inför lönerevision

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Service & Tjänster

Avtalsperioden 2017-2020

Unionen är överens med arbetsgivarna Almega Tjänsteföretagen om ett treårigt avtal för område Callcenter och Marknadsundersökningsföretag som gäller perioden 2017-11-01 – 2020-10-31. 

Pottavtal som tidigare löneavtal med löneutrymme om 2 % den 1 november 2017, 1,8 % den 1 november 2018 samt 2,3 % den 1 november  2019. 

Lägstlönerna räknas upp med 2 % 1 november 2017, 1,8 % 1 november  2018 och 2,3 % 1 november 2019 och de särskilda lönetilläggen räknas upp varje år.

Flexpension
Flexpension införs på avtalsområdet och från och med 1 november 2017 ska din arbetsgivare varje månad avsätta 0,2 % av din månadslön till flexpension.

Ytterligare avsättning med 0,2 % görs från den 1 november 2018.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 november 2017 till 31 oktober 2020.

Aktuella avtal mellan PTK och Svenskt Näringsiv
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Läs eller ladda ner avtalen, se ovan.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2017-2020. Nu finns även Unionens tolkningar till avtalet i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner. 

(Uppdaterad 2018-02-13)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej