Tillbaka till kontoret?

Unionen har i grunden en positiv syn på att anställda får möjlighet att jobba på distans. Men det ska bygga på ömsesidig frivillighet mellan arbetstagare och arbetsgivare och ses som ett komplement till arbete i arbetsgivarens lokaler.

Bli medlem
Tillbaka till kontoret

Hybridarbete är framtiden

Pandemin gav distansarbete en rejäl skjuts framåt. Det finns för- och potentiella nackdelar med att fler och fler jobbar på distans. Även om distansarbetet inte omfattat alla har en stor del av Unionens medlemmar nu erfarenhet av att ha jobbat hemifrån istället för att åka in till arbetsplatsen varje dag. 

Ökad frihet, men vad händer med arbetsmiljön?

För många har det inneburit ökad frihet, med större möjligheter att lägga upp sitt arbete utifrån sin egen rytm och livssituation. För andra präglades pandemiperioden framför allt av avsaknaden av sociala kontakter eller svårigheter att hitta arbetsro och en bra arbetsmiljö i ett trångt hem.

Unionen tror på hybridarbete, som ger de som upplever distansarbete som något positivt en möjlighet att fortsätta med detta. Åtminstone delar av arbetsveckan. För att ökat distansarbete ska fungera behöver några krav uppfyllas. Ett viktigt område är arbetsmiljön, som arbetsgivaren är ansvarig för, och att du mår bra på och av jobbet samt att det finns en balans i arbetslivet

Vilka rättigheter har du?

Men vad kan då arbetsgivaren kräva av dig och vilka rättigheter har du som arbetstagare när det kommer till din arbetsmiljö? Vi ger dig svar på vanliga frågor.

Test: Vilken hybridjobbartyp är du?

Var vill du jobba och varför i det nya flexibla arbetslivet? Svara på kvicka frågor och bli en kontorsfantast, hembinatör, familjepusslare eller nåt helt annat!

Rapport: Unionens politik om distansarbete i tiden efter covid-19

Unionen tycker att:

  • Det är positivt att anställda får möjlighet att jobba på distans. Men distansarbete ska bygga på ömsesidig frivillighet mellan arbetstagare och arbetsgivare och ses som ett komplement till arbete i arbetsgivarens lokaler. I arbetsgivarens lokaler behöver finnas tillräckligt med utrymme och kontorsplatser för att arbetstagare inte ska tvingas till distansarbete. 
  • En utveckling mot ett ökat distansarbete får inte leda ökade risker för ohälsa, olycksfall i arbetet eller ökad arbetsmängd. Riskbedömningar ska göras även för distansarbete. Arbetsgivare behöver säkerställa att chefer och arbetsmiljöombud får tillräckliga kunskaper för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete vid distansarbete.
  • Distansarbete ska bygga på att det finns tillit mellan chef och medarbetare och att medarbetarnas integritet respekteras.
  • Distansarbete ska inte påverka kompetens-, karriär - eller löneutveckling . Arbetsgivaren ska stå för arbetsmiljörelaterade kostnader. I övrigt bör fördelning av kostnader hanteras i överenskommelser på arbetsplatsen. Om arbetstagare tvingas utföra arbete i egen bostad ska dock arbetsgivaren stå för alla kostnader som uppkommer.

Förbättra på din arbetsplats - bli förtroendevald

Hur du har det på jobbet påverkar dig, så var med och påverka hur du har det på jobbet. Som medlem i Unionen får du möjlighet att vara med och engagera dig och driva de frågor som är viktigast på just din arbetsplats.

Föreläsning: Är du redo att gå tillbaka till kontoret?

Unionens förbundsordförande Martin Linder samtalar med utredare Mirjam Olsson om återgången till kontoret och vilka möjligheter det finns att ta tillvara den positiva erfarenhet som många har upplevt med ökat distansarbete. 

7 tips för att få hybridarbetet att fungera

Alla vill eller kan inte jobba på distans, men många tjänstemän vill jobba mer flexibelt och kunna jobba både på kontoret och på distans. För att få det arbetet att flyta är det viktigt att diskutera upplägget, identifiera och lösa problem som kan uppstå vid blandat kontors- och distansarbete,

Podd: Oro för covid - Så fixar du återgången till kontoret

I Unionens podd pratar vi om att gå tillbaka till kontoret efter att restriktionerna om hemarbete nu är borta. Många medlemmar hör av sig till oss om just nu med frågor kring återgången. Susanna Kjällström, förbundsjurist på Unionen och Kerstin Jeding, som har en doktorsexamen i psykologi och är författare besvara några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Lyssna i Spotify eller där poddar finns.

Frågor och svar - distansarbete, coronaviruset och vaccinering

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg