Frågor och svar om distansarbete

Konkreta planer på och funderingar kring ett fortsatt omfattande distansarbete väcker många frågor ute på arbetsplatserna. Nedan har vi sammanfattat svaren på vanligaste frågorna för dig som är förtroendevald.

Frågor och svar om distansarbete för dig som förtroendevald

Logga in som förtroendevald för att komma åt vanliga frågor och svar kring vad som gäller för distansarbete och förhandlingar kring detta.

Distansarbetets effekter: Ett diskussionsunderlag

40 procent av de som arbetat på distans under pandemin uppgav i Unionens undersökning att distansarbete medför att de arbetar fler timmar per dag. Diskussionsunderlaget är framtaget för att kunna användas i samverkan mellan arbetsmiljöombud, chefer och andra fackliga representanter.

Distansarbete och hybridarbete

Vad kan din arbetsgivare kräva av dig när det kommer till distans- och hybridarbete och vilka rättigheter har du när det bland annat kommer till din arbetsmiljö? Vi ger dig svar på dina frågor.

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg