Val för din tjänstepension ITPK och ITP1

Om du omfattas av ITP, betalar din arbetsgivare varje månad in pengar till din tjänstepension (ITP1 eller ITPK). Du väljer själv hur pengarna placeras.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Du väljer själv hur du vill placera den inbetalning som arbetsgivaren gör. Det är hos Collectum du gör valet. Du gör ditt val i tre steg:

Hur ska pengarna förvaltas?

Du kan välja mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring.

En fondförsäkring innebär generellt sett ett större risktagande än en traditionell försäkring. I en fondförsäkring väljer du själv var pengarna ska placeras. Väljer du en traditionell försäkring är det bolagen som väljer placering och sköter förvaltningen.

Tiden som är kvar fram till pensionen kan ha betydelse för vilken risk du ska ta. Låga avgifter på de fonder du väljer är lika med mera pengar och pension till dig. I Avtalats rådgivningstjänst kan du få en överblick över vad avgifterna betyder för din tjänstepension. Avkastningen på de fonder du väljer har också betydelse. Mer information om traditionell försäkring och om fondförsäkring hittar du på Collectums webbplats .

Vem ska förvalta pengarna?

Du väljer själv vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pensionspengar. Du kan ändra ditt val och byta bolag och du kan flytta dina inbetalda pengar. Hos Collectum kan du läsa om vilka bolag du kan välja mellan. 

Förmånligt skydd för familjen eller fokus på din egen pension?

Finns det behov av att skydda dina närmaste ekonomiskt om du skulle avlida? Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen kommer att bli om en inkomst försvinner i samband med dödsfall. Finns det exempelvis små barn i familjen kan det behövas extra skydd, så att efterlevande får det bra ekonomiskt även efter ett eventuellt dödsfall. Välj i sådana fall efterlevandeskydd i form av återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Finns det inget behov av återbetalningsskydd väljer du inte det och kan då höja din egen pension genom att du får ta del av arvsvinster. Familjeskyddet fungerar som en livförsäkring fast med en månatlig utbetalning. Premien för familjeskyddet tas från den avsättning som din arbetsgivare gör till din tjänstepension varje månad.

Om du inte gör något val för tjänstepensionen ITP1 eller ITPK

Om du låter bli att välja placeras dina pensionspengar i en traditionell försäkring i Alecta utan återbetalningsskydd eller familjeskydd.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg