Timlön

Timlön är en löneform som normalt inte används inom Unionens avtalsområden. Timanställning innebär i vardagsspråk att du är tillgänglig vissa arbetstider.

Timlön förutsätter att du har en timanställning 

Timanställning innebär i vardagsspråk att du är tillgänglig vissa arbetstider för att infinna dig för arbete när din arbetsgivare har arbetsuppgifter som behöver utföras. Din arbetstid bestäms då helt efter arbetsgivarens behov.  

Som timanställd får du lön enbart efter faktisk arbetad tid, och inte när du är tillgänglig men inte har arbetsuppgifter.

Timanställning – ingen giltig anställningsform

Timanställning är ingen giltig anställningsform, utan måste regleras i kollektivavtal för att vara tillåten. Denna anställningsform förekommer inte inom Unionens avtalsområden. Läs mer om anställningsformer.

Möjligt med korta visstidsanställningar

Inom många av Unionens avtalsområden är det dock möjligt att ha visstidsanställningar som är kortare än en månad. Då är det inte ovanligt att man räknar om månadslönen till dagslön eller timlön och använder detta som underlag för att beräkna den lön som ska betalas ut. Utöver denna summa ska även semesterersättning utgå med 12 procent i enlighet med semesterlagen

Räkna ut timlön och dagslön så här

De vanligaste omräkningarna av månadslön är:

  • Timlön = månadslönen dividerat med 167
  • Dagslön = månadslönen dividerat med 21
  • Dagslön per kalenderdag = månadslönen x 12 dividerat med 365

Semesterersättning vid korta visstidsanställningar

Om du har en anställning som är tänkt att pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får din arbetsgivare komma överens med dig om att inte lägga ut semesterledighet. Du har i sådana fall rätt att få ut semesterersättning . Semestersättning ska betalas ut utöver lön och ska vara specificerad.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg