Timlön

Timlön är en löneform som normalt inte förekommer inom Unionens avtalsområden.

Timlön förutsätter att du har en timanställning. Timanställning innebär i vardagsspråk att du är tillgänglig vissa arbetstider för att infinna dig för arbete när din arbetsgivare har arbetsuppgifter som behöver utföras. Din arbetstid bestäms då helt efter arbetsgivarens behov.  

Som timanställd får du lön enbart efter faktisk arbetad tid, och inte när du är tillgänglig men inte har arbetsuppgifter.

Timanställning är ingen giltig anställningsform, utan måste regleras i kollektivavtal för att vara tillåten. Denna anställningsform förekommer inte inom Unionens avtalsområden.

Möjligt med korta visstidsanställningar

Inom många av Unionens avtalsområden är det dock möjligt att ha visstidsanställningar som är kortare än en månad. Då är det inte ovanligt att man räknar om månadslönen till dagslön eller timlön och använder detta som underlag för att beräkna den lön som ska betalas ut.

De vanligaste omräkningarna av månadslön är:

Timlön = månadslönen
167
Dagslön = månadslönen
21
Dagslön per kalenderdag = månadslönen x 12
365

Semesterersättning vid korta visstidsanställningar

Om du har en anställning som är tänkt att pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får din arbetsgivare komma överens med dig om att inte lägga ut semesterledighet. Du har i sådana fall rätt att få ut semesterersättning. Semestersättning ska betalas ut utöver lön och ska vara specificerad.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej