Premiebestämd tjänstepension ITP1

ITP1 är en tjänstepension som betalas av arbetsgivare som har kollektivavtal. ITP1 är vanligast för dig som är född 1979 eller senare.

Vem som omfattas av ITP1

Är du född 1979 eller senare omfattas du av den premiebestämda planen ITP1. Du kan omfattas av ITP1 om du är född 1978 eller tidigare, om din arbetsgivare har valt att tillämpa ITP1 för alla tjänstemän oavsett ålder. I vissa fall kan du också omfattas av ITP1 om du har alternativ ITP (så kallad tiotaggarlösning).

Info icon Shape info icon

Åldersgränsen för ålderspensionen i ITP 1 höjdes från 65 till 66 år den 1 januari 2023

ITP 1 omfattar i huvudsak tjänstemän födda 1979 eller senare (tjänstemän födda före 1979 kan också enligt vissa förutsättningar omfattas av ITP 1). Om du omfattas av ITP 1 och fortsätter att arbeta efter att du har fyllt 65 år, så kommer inbetalningen till tjänstepensionen att betalas fram till dess att du fyller 66 år.

Pensionsåldern för ITP 2 är fortsatt 65 år

ITP 2 omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Åldersgränsen för arbetstagare inom ITP 2 är fortfarande 65 år. Man kan dock komma överens med sin arbetsgivare om att ITP 1 ska gälla från 65 år.

Om förändringarna

Info icon Shape info icon

Inkomstbasbelopp (ibb) 2023: 
1 inkomstbasbelopp = 74 300 kronor 
7,5 ibb = 557 250 kronor (46 438 kronor per månad)
30 ibb = 2 229 000 kronor (tak) 

Vad "premiebestämd" tjänstepension innebär

ITP1 innebär att det som din arbetsgivare betalar in blir grunden till ditt pensionskapital. Kapitalets storlek påverkas över tid av avgifter och avkastning.

Tjänstepensionen ITP1 kallas premiebestämd eftersom det är själva avgiften (premien) och den avkastning som du får, som bestämmer storleken på din pension. Det är inte bestämt i förväg hur stor pensionen faktiskt kommer att bli. Hur länge du arbetar och hur stor avgift (premie) din arbetsgivare betalar har betydelse för pensionens storlek. 

Så här fungerar tjänstepensionen ITP1

Din arbetsgivare betalar pensionsavgiften. Den beräknas på den lön som ska vara pensionsgrundande. Avgiften (premien) är 4,5 procent på kontant utbetald bruttolön varje månad upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Har du lön som överstiger detta belopp betalar arbetsgivaren 30 procent i pensionsavgift för denna del upp till ett inkomsttak om 30 inkomstbasbelopp. Du kan själv eller tillsammans med ditt fackliga ombud komma överens med arbetsgivaren om en kompletterande inbetalning som är högre än den avtalade.

Premien är bestämd och betalas in från och med 25 års ålder till du fyller 66 år. ITP1 gäller från första anställningsdagen och lika för alla - även vid deltidsarbete och för tidsbegränsade anställningar.

Du kan själv påverka hur stor pensionen blir genom att aktivt välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension och hur pengarna ska placeras. Du kan komplettera ITP1 med efterlevandeskydd.

Varje månadslön har betydelse för pensionens storlek

Inkomstbasbeloppet för innevarande år styr hur mycket av din lön som omfattas av de 4,5% respektive 30%, som arbetsgivaren betalar. Beloppet, som du därmed får möjlighet att placera, beräknas utifrån din utbetalda bruttolön . Exemplen som anges i tabellen är beräknade på 2023 års inkomstbasbelopp.

Om du tjänar

betalar din arbetsgivare

På ett år får du placera

20 000 kr/mån

900 kr/mån

10 800 kronor

25 000 kr/mån

1 125 kr/mån

13 500 kronor

30 000 kr/mån

1 350 kr/mån

16 200 kronor

35 000 kr/mån

1 575 kr/mån

18 900 kronor

40 000 kr/mån 1 800 kr/mån 21 600 kronor

45 000 kr/mån

2  025 kr/mån

24 300 kronor

50 000 kr/mån 3 158 kr/mån 37 901 kronor

 

På Mina sidor hos Collectum kan du för varje månad se vilken bruttolön som arbetsgivaren har rapporterat in. Premierna som betalas in baseras på den. Hos Collectum kan du också fylla i din månadslön och se hur mycket din arbetsgivare betalar in. 

Om du vill påverka pensionen kan du välja bland goda placeringsalternativ

Parterna Svenskt Näringsliv och PTK som förhandlat fram avtalet om tjänstepensionen ITP , har ställt krav på att placeringsalternativen har låga avgifter, finansiell stabilitet och ger möjlighet till hög avkastning. Hälften av avgifterna ska placeras i ett tryggt alternativ och är en traditionell försäkring. Den placeringsformen gäller också om du inte gör något val av förvaltare. 

Så här kan du välja att ta ut tjänstepensionen ITP1

Här berättar vi om när du kan ta ut ITP1, i vilken takt och under hur lång tid. Observera att när du beslutat dig för hur du vill ta ut tjänstepensionen och ansökt om den, går det inte att ändra starttidpunkt, uttagstakt eller uttagsperiod.

När du kan ta ut ITP1

Det finns ingen pensionsålder i pensionssystemet, men vanligen brukar det vara 65 år. Du kan välja att ta ut tjänstepensionen ITP tidigare än 65 års ålder eller senare. Du har rätt att arbeta kvar fram tills du fyller 69 år och du tjänar in till ITP1 fram tills du fyller 66 år. Så tjänar in pension när du arbetar efter 65 års ålder.

Du kan ta ut ITP1 tidigast från 55 års ålder, men då måste du sluta arbeta i motsvarande grad som du vill ta ut pension. Om du tar ut hela pensionen, är det ändå tillåtet att arbeta, dock mindre än åtta timmar per vecka.

Tänk på att ju tidigare du tar ut din tjänstepension desto lägre blir pensionen. Pensionsbeloppet baseras på det du hunnit tjäna in vid just den tidpunkten.

I vilken takt du kan ta ut ITP1

Du kan dela upp din pension i högst tre delar och på så sätt ta ut den i olika takt, till exempel först på 25 procent, sedan 50 procent under en påföljande period och därefter hela tjänstepensionen. Om du fortsätter arbeta, kan du fram till 66 års ålder fortsätta att tjäna in pension på den delen som du arbetar.

Om det finns kollektivavtal som innehåller flexpension på din arbetsplats, har du förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid.

Under hur lång tid du kan ta ut ITP1

Du kan välja att ta ut tjänstepensionen ITP 1 livsvarigt eller under en begränsad tid. Du kan välja på olika uttagstider. Kortaste tid för utbetalning är 5 år. Med livsvarigt menas att du får tjänstepensionen så länge du lever. Beloppet som du får per månad blir då mindre, jämfört med om du tar ut pensionen beräknat på att den kommer att fördelas på mindre antal år.

Gör egna prognoser innan du tar beslut om att ta ut din tjänstepension ITP1

Gör egna prognoser innan du fattar beslut om hur du vill ta ut tjänstepensionen. (Det går inte att ändra när du väl ansökt om den.) Gå in på Minpension och se hur mycket tjänstepension du får vid de olika uttagstiderna. (Om det inte skulle gå att göra prognos för någon viss uttagsperiod, kan du kontakta pensionsbolagen.)

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg