Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Vilka faktorer kan påverka arbetsmiljön?

 • Arbetsledning och arbetsorganisation
 • Arbetsmängd
 • Arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Arbetstempo och arbetstid
 • Arbetsuppgifternas innehåll
 • Handlingsutrymme
 • Möjlighet till inflytande, samarbete
 • Lika eller olika möjligheter och villkor för kvinnor och män

När ska arbetsmiljön undersökas?

 • Regelbundet, minst en gång per år
 • Vid ohälsa, olycksfall och tillbud
 • Vid förändringar i verksamheten

Hur ska det göras?

 • Enkäter och intervjuer
 • Skyddsronder
 • Arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal
 • Ohälsostatistik
 • Granskning av de enskilda arbetsplatserna
 • Medicinska kontroller
 • Riskbedömning

Vem undersöker arbetsmiljön?

 • Arbetsgivaren har huvudansvaret
 • Arbetstagare och arbetsmiljöombud är självklara samarbetspartners
 • Arbetsgivare och arbetstagare bör bestämma tillsammans vem som ska göra undersökningen
 • Företagshälsovården är en naturlig resurs att anlita – även i genomförandet av planerade åtgärder

Viktigt att tänka på!

 • Arbeta förebyggande och med regelbundenhet.
 • Vänta inte tills någon blir sjuk.
 • Reagera genast på diskriminerande och kränkande handlingar.
 • Lär om kroppens olika reaktioner på stress.
 • Var uppmärksam på dig själv och dina arbetskamrater.
 • Dokumentera och sammanställ tidiga signaler på stress och ohälsa, men gör det så att enskildas integritet inte hotas.
 • Utbildning är viktigt. Chefer, arbetsmiljöombud och anställda ska utbildas för att bättre klara av arbetsmiljöarbetet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej