Olika omställningsavtal för tjänstemän och arbetare

Här kan du läsa om skillnader mellan omställningsavtal för arbetare och tjänstemän.

Olika omställningsavtal för arbetare och tjänstemän

Om du arbetar vid ett företag, där några av dina arbetskamrater arbetar på villkor som regleras i kollektivavtal som företaget har med ett fackförbund inom LO, kan det vara bra att känna till något om det omställningsavtal som gäller för dem.

Information om trygghetsstiftelsen TSL och det omställningsavtalet för arbetare hittar du på TSLs webbplats.

De viktigaste skillnaderna mellan omställningsavtalen

Den viktigaste skillnaden mellan tjänstemännens och arbetarnas omställningsavtal är, att varje arbetare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har möjlighet att få omställningsstöd till en kostnad som på förhand är bestämd till ett visst, lika stort belopp per person, medan tjänstemännens omställningsstöd kan anpassas efter varje enskild persons behov.

Arbetarnas omställningsstöd ges av fristående konsultföretag, som upphandlats av TSL, och alltså inte – som för tjänstemännen – av rådgivare anställda på ett trygghetsråd . Om en tjänsteman av någon anledning inte vill anlita TRR Trygghetsrådets hjälp till omställning, medger omställningsavtalet (§§ 13-14) att tjänstemannen kan använda sig av annan leverantör av omställningstjänster. Detta kräver i så fall en överenskommelse mellan klubben och arbetsgivaren eller mellan tjänstemannen och arbetsgivaren. Överenskommelsen innebär då också att tjänstemannen inte har rätt till TRRs hjälp. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg