Ingångslöner - lönelägen för dig som är ny på arbetsmarknaden

Illustration som visar en rulltrappa som går uppåt på en hög pengar

Du som är ny på arbetsmarknaden hittar aktuella lönelägen 2017 här. Löneintervallen gäller vanliga yrken bland Unionens medlemmar (tjänstemän inom det privata näringslivet).

Du kan använda löneintervallen när du ska begära lön.

Lönerna är olika inom olika verksamhetsområden, men med hjälp av intervallen och en "plus- och minuslista" kan du tänka kring vilken lön du vill begära. Löneintervallen presenteras i de flesta områden för två åldersgrupper. Åldersgruppen 25-29 år är aktuell för yrken där kraven är högre på kunskap om verksamheten.

Om det finns kollektivavtal på den arbetsplats där du söker jobb, så finns det också en fastställd lägsta lön (minimilön) som arbetsgivaren inte får gå under.

För dig, som redan arbetat några år i ett yrke, finns aktuella lönelägen i lathunden marknadslöner 2017.

Verksamhetsområde och yrken Din ålder (år) Löneintervall (kronor per månad)

Teknik

   
Konstruktionsarbete
Exempel på yrken: konstruktör (ingenjör) inom flera fackområden som el, bygg, maskin, gruv
25-29 28000 - 34000
Teknisk service
Exempel på yrken: servicetekniker, serviceingenjör

20-24
25-29

23000 - 29000
25000 - 32000

Kvalitets- och kontrollarbete
Exempel på yrken: besiktningstekniker, kontrolltekniker, kvalitetstekniker, kvalitetsingenjör
20-24
25-29
24500 - 27500
25500 - 32000
Produktionsteknik
Exempel på yrken: produktionstekniker, produktionsberedare
20-24
25-29
23000 - 29000
26500 - 32000

Data och IT

   
Systemutveckling
Exempel på yrken: systemutvecklare, programmerare, systemanalytiker, webbutvecklare, applikationskonsult
20-24
25-29
25500 - 31000
28500 - 35000
Drift- och underhåll av system och nätverk
Exempel på yrken: drifttekniker, supporttekniker, nätverkstekniker, systemtekniker
20-24
25-29
21500 - 27000
23500 - 32000
Support till användare
Exempel på yrken: kundtjänst och support
20-24
25-29
20500 - 25500
22000 - 29000
Systemtestare 20-24
25-29
22000 - 29000
27500 - 33500

Ekonomi

   
Bokförings- och redovisningsarbete
Exempel på yrken: redovisningsassistent, ekonomiassistent, ekonomiskt och administrativt blandat arbete vid små företagsenheter, ekonom
20-24
25-29
21000 - 27000
27000 - 32000

Administration

   
Löne- och personaladministration
Exempel på yrken: löneadministratör, personaladministratör, rekryterare
25-29 26000 - 31000
Material- och lageradministration
Exempel på yrken: lager- och terminalpersonal, speditionsassistent, reservdelsspecialist, transportplanerare, speditör, logistiker
20-24
25-29
22000 - 26000
25000 - 30000

Marknadsföring,
försäljning och inköp

   
Orderbehandling
Exempel på yrken: ordermottagare, orderbehandlare, ordersamordnare
20-24
25-29
20500 - 25500
24000 - 30000
Försäljning
 
  Vanligt med fast lön + rörlig del beroende på försäljning. Stora variationer i total lön.

Kundservice

   
Helpdesk och kundstöd
 
20-24
25-29
20000 - 24000
21500 - 27500

Farmaci

   
Receptarie 25-29 26500 - 30000
Apotekstekniker 25-29 23000 - 27000
Apotekare 25-29 29000 - 34000
Apoteksassistenter 20-24 20000 - 23000

Media och kommunikation

   
Grafisk formgivare 25-29 25500 - 33500
Informatör (kommunikatör) 25-29 26500 - 33000
Webbredaktör 20-24
25-29
22000 - 29500
26000 - 33000
Utvecklare inom spel och digitala media 25-29 26000 - 35000

 Faktorer som påverkar din lön (plus och minus)

+ Påverkar uppåt

 • Det är stor efterfrågan på dina kunskaper
 • Arbetsuppgifterna har hög svårighetsgrad och komplexitet
 • Arbetsuppgifterna är av skiftande karaktär och mångsidiga
 • Arbetsuppgifterna har stor självständighet och förutsätter egna analyser och utvärderingar, eget budgetansvar
 • Du har erfarenhet av arbetsuppgifterna, till exempel genom sommarjobb
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du är specialist inom ditt fackområde
 • Du jobbar i en "het bransch"

- Påverkar nedåt

 • Begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper till exempel att det finns få arbetstillfällen där du söker arbete
 • Arbetsuppgifterna finns inom ett avgränsat område
 • Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och praxis
 • Arbetsuppgifterna är mindre självständiga
 • Du har ingen eller liten praktik från arbetslivet

Hur du kan använda faktorerna i plus- och minuslistan

 • Plusfaktorer höjer lönen i intervallet, minusfaktorer sänker den
 • Många plus eller minus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på
 • Arbetsuppgifterna och de krav på kunskap, erfarenhet och ansvar som ställs har störst påverkan på lönens storlek
 • Mer komplicerade och omfattande arbetsuppgifter ger vanligtvis högre lön

Om du är osäker på vad som gäller för just dig och din lön är du välkommen att kontakta oss!

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej