Ingångslöner - lönelägen för dig som är ny på arbetsmarknaden

Du som är ny på arbetsmarknaden hittar aktuella lönelägen 2018 här. Löneintervallen gäller vanliga yrken bland Unionens medlemmar (tjänstemän inom det privata näringslivet).

Du kan använda löneintervallen när du ska begära lön.

Lönerna är olika inom olika verksamhetsområden, men med hjälp av intervallen och en "plus- och minuslista" kan du tänka kring vilken lön du vill begära. Löneintervallen presenteras i de flesta områden för två åldersgrupper. Åldersgruppen 25-29 år är aktuell för yrken där kraven är högre på kunskap om verksamheten.

Om det finns kollektivavtal på den arbetsplats där du söker jobb, så finns det också en fastställd lägsta lön (minimilön) som arbetsgivaren inte får gå under.

För dig, som redan arbetat några år i ett yrke, finns aktuella lönelägen i lathunden marknadslöner 2018.

Verksamhetsområde och yrken

Din ålder (år)

Löneintervall 
(kronor per månad)

Teknik

   
Konstruktionsarbete
Exempel på yrken: konstruktör (ingenjör) inom flera fackområden som el, bygg, maskin, gruv
25-29 29000 - 35000
Teknisk service
Exempel på yrken: servicetekniker, serviceingenjör
20-24 24000 - 29500
Teknisk service
Exempel på yrken: servicetekniker, serviceingenjör
25-29 26000 - 33000
Kvalitets- och kontrollarbete
Exempel på yrken: besiktningstekniker, kontrolltekniker, kvalitetstekniker, kvalitetsingenjör
20-24 25000 - 28000
Kvalitets- och kontrollarbete
Exempel på yrken: besiktningstekniker, kontrolltekniker, kvalitetstekniker, kvalitetsingenjör
25-29 26000 - 33000
Produktionsteknik
Exempel på yrken: produktionstekniker, produktionsberedare
20-24 24000 - 30000
Produktionsteknik
Exempel på yrken: produktionstekniker, produktionsberedare
25-29 27000 - 33000

Data och IT

   
Systemutveckling
Exempel på yrken: systemutvecklare, programmerare, systemanalytiker, webbutvecklare, applikationskonsult
20-24 26000 - 31000
Systemutveckling
Exempel på yrken: systemutvecklare, programmerare, systemanalytiker, webbutvecklare, applikationskonsult
25-29 29000 - 35500
Drift- och underhåll av system och nätverk
Exempel på yrken: drifttekniker, supporttekniker, nätverkstekniker, systemtekniker
20-24 21500 - 27000
Drift- och underhåll av system och nätverk
Exempel på yrken: drifttekniker, supporttekniker, nätverkstekniker, systemtekniker
25-29 24000 - 33000
Support till användare
Exempel på yrken: kundtjänst och support
20-24 21000 - 26000
Support till användare
Exempel på yrken: kundtjänst och support
25-29 23000 - 29000
Systemtestare 20-24 23000 - 29000
Systemtestare 25-29 27500 - 34000

Ekonomi

   
Bokförings- och redovisningsarbete
Exempel på yrken: redovisningsassistent, ekonomiassistent, ekonomiskt och administrativt blandat arbete vid små företagsenheter, ekonom
20-24 22000 - 28000
Bokförings- och redovisningsarbete
Exempel på yrken: redovisningsassistent, ekonomiassistent, ekonomiskt och administrativt blandat arbete vid små företagsenheter, ekonom
25-29 27500 - 33000

Administration

   
Löne- och personaladministration
Exempel på yrken: löneadministratör, personaladministratör, rekryterare
25-29 27000 - 32000
Material- och lageradministration
Exempel på yrken: lager- och terminalpersonal, speditionsassistent, reservdelsspecialist, transportplanerare, speditör, logistiker
20-24 22500 - 26000
Material- och lageradministration
Exempel på yrken: lager- och terminalpersonal, speditionsassistent, reservdelsspecialist, transportplanerare, speditör, logistiker
25-29 26000 - 31000

Marknadsföring,
försäljning och inköp

   
Orderbehandling
Exempel på yrken: ordermottagare, orderbehandlare, ordersamordnare
20-24 21000 - 26000
Orderbehandling
Exempel på yrken: ordermottagare, orderbehandlare, ordersamordnare
25-29 24500 - 30000
Försäljning   Vanligt med fast lön + rörlig del beroende på försäljning. Stora variationer i total lön.

Kundservice

   
Helpdesk och kundstöd 20-24 20000 - 25000
Helpdesk och kundstöd 25-29 22000 - 28000

Farmaci

   
Receptarie 25-29 27000 - 31000
Apotekstekniker 25-29 23500 - 27500
Apotekare 25-29 29000 - 35000
Apoteksassistenter 20-24 20500 - 24000

Media och kommunikation

   
Grafisk formgivare 25-29 26000 - 34000
Informatör (kommunikatör) 25-29 27000 - 34000
Webbredaktör 20-24 23000 - 29000
Webbredaktör 25-29 26500 - 33000
Utvecklare inom spel och digitala media 25-29 27000 - 35000

Faktorer som påverkar din lön (plus och minus)

+ Påverkar uppåt

 • Det är stor efterfrågan på dina kunskaper
 • Arbetsuppgifterna har hög svårighetsgrad och komplexitet
 • Arbetsuppgifterna är av skiftande karaktär och mångsidiga
 • Arbetsuppgifterna har stor självständighet och förutsätter egna analyser och utvärderingar, eget budgetansvar
 • Du har erfarenhet av arbetsuppgifterna, till exempel genom sommarjobb
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du är specialist inom ditt fackområde
 • Du jobbar i en "het bransch"

- Påverkar nedåt

 • Begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper till exempel att det finns få arbetstillfällen där du söker arbete
 • Arbetsuppgifterna finns inom ett avgränsat område
 • Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och praxis
 • Arbetsuppgifterna är mindre självständiga
 • Du har ingen eller liten praktik från arbetslivet

Hur du kan använda faktorerna i plus- och minuslistan

 • Plusfaktorer höjer lönen i intervallet, minusfaktorer sänker den
 • Många plus eller minus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på
 • Arbetsuppgifterna och de krav på kunskap, erfarenhet och ansvar som ställs har störst påverkan på lönens storlek
 • Mer komplicerade och omfattande arbetsuppgifter ger vanligtvis högre lön

Om du är osäker på vad som gäller för just dig och din lön är du välkommen att kontakta oss!

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?