Hot, våld och rån

Det går att förebygga eventuella hot och rån på arbetsplatser och förbättra säkerheten för alla som jobbar i utsatta branscher.

Hot och våld förekommer i hela arbetslivet. Inom arbetsplatsen ofta som en del av kränkande särbehandling  När tredje man eller kunden är inblandad i våldsamheter, är butiksrån den vanligast förekommande typen av rån i arbetslivet. Rånaren är beväpnad i en stor del av fallen.

Arbetsgivaren svarar för att se till att arbetsmiljön är god. Det ställer höga krav på bland annat butikschefer att både förebygga, hantera skarpa lägen och omhänderta efteråt. Exempelvis apotek och guldsmedsaffärer har en extra utsatt situation eftersom de både hanterar kontanter och eftertraktade varor.  

Gör så här om det händer

När det händer

- Sätt den egna säkerheten främst - gör inget som kan utlösa våld. Följ rånarens instruktioner.

- Observera rånarens utseende, kön, kroppsbyggnad, ålder och andra eventuella kännetecken. Detta för att kunna lämna ett signalement till polisen efteråt.

Efter rånet

- Ring polisen via larmnummer 112

- Be vittnen stanna kvar tills polisen anländer

- Kontakta chef och säkerhetsansvarig inom företaget. Stäng arbetsplatsen. Se till att det finns en överenskommelse om det innan det uppstår behov.

- Dokumentera händelsen. Gör en utredning för att försöka förhindra flera rån eller tillbud

Ta hand om drabbade

- Ta omedelbart hand om den/de drabbade. Lyssna, var närvarande och visa omtanke.

- Samla alla anställda omedelbart eller nästa morgon.

- Se till att arbetsgivaren erbjuder kontakt med företagshälsovården.

Att se till i förebyggande syfte

Se till att det finns tid för reflektion inför eventuella hot eller rån för att kunna utveckla det egna förhållningssättet. Är man förberedd kan man agera snabbare och mer rationellt och riktigt även i stressade situationer. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg