Hot, våld och rån

Att bli utsatt för, eller riskera att bli utsatt för, hot och våld på en arbetsplats är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som kan förkomma inom de flesta yrken.

Genom ett bra förebyggande arbete kan arbetsgivaren skapa en arbetsplats där du som anställd kan känna dig trygg. Det gäller även på arbetsplatser där det finns en påtaglig risk för personalen att bli utsatt för hot och våld.

Arbetsgivare kan få en tydlig bild över vad som kan hända på en arbetsplats (eller på den plats där de anställda jobbar) genom att göra systematiska riskbedömningar. Riskbedömningarna visar också vilka åtgärder som behöver genomföras för att få bort eller minska risken för hot, våld och rån.

På arbetsplatsen ska det också finnas en beredskap gällande vad som kan hända och vad som ska göras ifall något händer.

Info icon Shape info icon

Gör så här vid problem eller om du ser en risk i arbetsmiljön

  1. Om du vill påtala en brist eller risk i arbetsmiljön ska du i första hand vända dig till din chef. 

  2. Vidtar denne ingen åtgärd har du rätt att vända dig till ditt arbetsmiljöombud ( skyddsombud ). 

  3. Arbetsmiljöombudet kan då vända sig till arbetsgivaren och påtala bristen eller risken. 

  4. Gör arbetsgivaren inget åt bristen eller risken har arbetsmiljöombudet rätt att begära arbetsmiljöåtgärder.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg