Förmånsbestämd tjänstepension ITP2

ITP2 är en tjänstepension som betalas av arbetsgivare som har kollektivavtal. ITP2 är endast för dig som är född 1978 eller tidigare.

Info icon Shape info icon

Åldersgränsen för ålderspensionen i ITP 1 höjdes från 65 till 66 år den 1 januari 2023

ITP 1 omfattar i huvudsak tjänstemän födda 1979 eller senare (tjänstemän födda före 1979 kan också enligt vissa förutsättningar omfattas av ITP 1). Om du omfattas av ITP 1 och fortsätter att arbeta efter att du har fyllt 65 år, så kommer inbetalningen till tjänstepensionen att betalas fram till dess att du fyller 66 år.

Pensionsåldern för ITP 2 är fortsatt 65 år

ITP 2 omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Åldersgränsen för arbetstagare inom ITP 2 är fortfarande 65 år. Man kan dock komma överens med sin arbetsgivare om att ITP 1 ska gälla från 65 år.

Om förändringarna

Info icon Shape info icon

Inkomstbasbelopp (ibb) 2023: 

1 inkomstbasbelopp = 74 300 kronor 

7,5 ibb = 557 250 kronor (45 676 kronor per månad) 

Semestertillägg ska räknas in och årsbeloppet delas därför med 12,2. 

På motsvarande sätt beräknas: 
20 ibb = 121 803 kronor per månad 
30 ibb = 182 705 kronor per månad

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Vad "förmånsbestämd" tjänstepension innebär

Tjänstepensionen ITP2 kallas förmånsbestämd eftersom förmånen (pensionen) bestäms i förväg. ITP2 innebär att tjänstepensionen ger en garanterad andel av din slutlön.

Utifrån hur stor förmånen ska vara vid pensioneringen beräknar försäkringsgivaren Alecta vilken premie arbetsgivaren behöver betala för att du ska få den avtalade pensionen.

Så här fungerar tjänstepensionen ITP2

Hur stor den här pensionen blir, beror på hur länge du arbetar och hur hög lön du har under ditt yrkesliv. Den tjänstepension ITP2 som du kommer att få beräknas i procent av din senast anmälda pensionsmedförande lön .

På inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år betalar arbetsgivaren de premier som krävs för att du ska få motsvarande 10 procent av din lön som din framtida ITP2-pension. På inkomster över 7,5 upp till 20 inkomstbasbelopp är pensionen 65 procent och på inkomster mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp är pensionen 32,5 procent av lönen. Inkomster därutöver medför ingen ITP2.

För att få ut maximal tjänstepension behöver du ha arbetat i minst 30 år efter det att du fyllt 28 år och ha fortsatt att arbeta fram till 65. Om du har arbetat kortare tid än 30 år i ITP , så minskas pensionen i förhållande till det antal månader som saknas. Så kan det bli om du till exempel arbetat på en arbetsplats utan tjänstepension eller hos en arbetsgivare med annan tjänstepension än ITP.

I ITP2 ingår en kompletterande pension, ITPK. Den innebär att din arbetsgivare varje månad betalar 2 procent av din pensionsmedförande lön i premie som du själv kan placera via valcentralen Collectum.

Kvalifikationstid inom ITP2

ITP2 tillämpar en kvalifikationstid på 3 månader, men om anställningen pågår mer än 3 månader, så får man tjänstepension för hela perioden. Det gäller lika för alla - även vid deltidsarbete (dock minimiarbetstid på 8 timmar per vecka) och för tidsbegränsade anställningar.

Kravet på kvalifikationstid innebär till exempel att en tidsbegränsad anställning på två månader inte kvalificeras för tjänstepension samtidigt som en tillsvidareanställd som slutar efter två månader inte heller får någon tjänstepension för den tiden.

Efterlevandeskydd inom ITP2

Den förmånsbestämda delen i ITP2 innehåller en familjepension för dig som har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Om du vill kan du avstå familjepensionen och istället placera premien för den till din ITPK. Om du väljer bort familjepension går den inte att välja tillbaka sen.

För ITPK-delen kan du välja återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Återbetalningsskydd kostar det inget, men du får inte ta del av arvsvinsterna. Kostnaden för familjeskydd tas månadsvis av ITPK-premien.

Alternativ pensionslösning (tiotaggarlösning)

Om du tjänar över ett visst inkomsttak kan du som omfattas av ITP2 göra en överenskommelse om en alternativ pensionslösning, även kallad tiotaggarlösning. Ta reda på vad det innebär och har för konsekvenser innan du gör ett sådant val.

Så här kan du välja att ta ut tjänstepensionen ITP2

Här berättar vi om när du kan ta ut ITP2, i vilken takt och under hur lång tid. Observera att när du beslutat dig för hur du vill ta ut tjänstepensionen och ansökt om den, går det inte att ändra starttidpunkt, uttagstakt eller uttagsperiod.

När du kan ta ut ITP2

Normalt är pensionsåldern 65 år, men du kan välja att ta ut tjänstepensionen ITP tidigare än 65 års ålder eller senare. Du har rätt att arbeta efter 65 års ålder. Läs mer om hur du tjänar in pension när du arbetar efter 65 års ålder.

Du kan ta ut ITP2 tidigast från 55 års ålder, men då måste du sluta arbeta i motsvarande grad som du vill ta ut pension. Om du tar ut hela pensionen, är det ändå tillåtet att arbeta, dock mindre än åtta timmar per vecka.

Om du vill ta ut tjänstepension innan 65 års ålder, får du räkna med lägre pension. Pensionsbeloppet baseras på det du hunnit tjäna in vid just den tidpunkten.

Från och med månaden efter att du fyller 62 år kan du få ITP2 slutbetald med kollektiva medel om du går i pension. Mer information om slutbetalning av ITP2 hittar du på sidan Ta ut tjänstepensionen ITP tidigare än 65 års ålder.

I vilken takt du kan ta ut ITP2

Du kan dela upp din pension i högst tre delar och på så sätt ta ut den i olika takt, till exempel först på 25 procent, sedan 50 procent under en påföljande period och därefter hela tjänstepensionen. Om du fortsätter arbeta, kan du fram till 65 års ålder fortsätta att tjäna in pension på den delen som du arbetar.

Om det finns kollektivavtal som innehåller flexpension på din arbetsplats, har du förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid.

Under hur lång tid du kan ta ut ITP2

Du kan välja att ta ut tjänstepensionen ITP 2 livsvarigt eller under en begränsad tid. Kortaste tid för utbetalning är 5 år. Med livsvarigt menas att du får tjänstepensionen så länge du lever. Beloppet som du får per månad blir då mindre, jämfört med om du tar ut pensionen beräknat på att den kommer att fördelas på mindre antal år.

Även ITPK kan du ta ut livsvarigt eller under en begränsad tid om minst 2 år.

Gör egna prognoser innan du tar beslut om att ta ut din tjänstepension ITP2

Gör egna prognoser innan du fattar beslut om hur du vill ta ut tjänstepensionen. (Det går inte att ändra när du väl ansökt om den.) Gå in på Minpension och se hur mycket tjänstepension du får vid olika uttagstider. (Om det inte skulle gå att göra prognos för någon viss uttagsperiod, kan du kontakta pensionsbolagen.) För den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 är det viktigt att även komplettera prognosen genom att kontakta Alecta eller gå in på alecta.se.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg