Företagshälsovårdens del i arbetsmiljöarbetet

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, men arbetsgivaren kan behöva anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Men om arbetsgivarens kompetens inte är tillräcklig för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet eller arbetet med arbetsanpassning eller rehabilitering så måste arbetsgivaren använda företagshälsovård eller liknande sakkunnig hjälp utifrån. 

Även om företaget har företagshälsovård är ansvaret för arbetsmiljön alltid kvar hos arbetsgivaren. Företagshälsovårdens uppdrag och uppgifter är att vara en oberoende expertresurs för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Den ska vara ett stöd både för anställda och arbetsgivare.  

Frågor om företagshälsovård ska behandlas i eventuell skyddskommitté

Behovet av företagshälsovård skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser och branscher.

Om det finns en skyddskommitté på arbetsplatsen ska frågor om företagshälsovård behandlas där. Det kan till exempel gälla upphandling, uppdrag och omfattning av företagshälsovård. 

Arbetsmiljölagen definierar företagshälsovården så här: ”Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” 

Info icon Shape info icon

Gör så här vid problem eller om du ser en risk i arbetsmiljön

  1. Om du vill påtala en brist eller risk i arbetsmiljön ska du i första hand vända dig till din chef. 

  2. Vidtar denne ingen åtgärd har du rätt att vända dig till ditt arbetsmiljöombud ( skyddsombud ). 

  3. Arbetsmiljöombudet kan då vända sig till arbetsgivaren och påtala bristen eller risken. 

  4. Gör arbetsgivaren inget åt bristen eller risken har arbetsmiljöombudet rätt att begära arbetsmiljöåtgärder.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg