Chefens arbetsmiljöansvar: En föreläsning med Dag Bremberg

Du som chef har ett straffrättsligt ansvar för arbetsmiljön. Men där ska vi inte hamna. Vi ska istället jobba förebyggande med fokus på hållbarhet, välmående, motivation och resultat.

Vem som ansvarar för arbetsmiljöarbete och hur det hänger ihop med ledarskap

"Är det verkligen jag som är ansvarig?"

Ja, faktiskt. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet, men alla medarbetare har en skyldighet att påtala problem. En bra arbetsmiljö kräver ett systematiskt arbete med att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Motivation och arbetsmiljö hänger ihop

Aktuell forskning om friskfaktorer i arbetsmiljön ger bra vägledning till det effektiva ledarskapet.

Dag Bremberg, ombudsman på Unionen med fokus på chefsfrågor, ger dig här en föreläsning med förklaringar och tips som ger direkt resultat på såväl välmående som motivation. 

Skapa en bra arbetsmiljö

Här får du råd om vad du om chef kan göra för att skapa en bra och trygg arbetsmiljö.

Lag och ansvar

Vad är det som gäller kopplat till arbetsmiljö och personlig hållbarhet - och vems ansvar är det?

Organisatorisk och social arbetsmiljö för dig som chef

Fyra föreläsningar som ger dig som chef ökade kunskaper i vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och därmed en grund att stå på med tips och handfasta råd på var du kan hitta mer information för att ta arbetet med OSA i rätt riktning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg