Beräkningsexempel med löneväxling mot fler semesterdagar

Att löneväxla till fler semesterdagar ger dig möjlighet till mer och längre ledighet, men sänkningen av bruttolönen har samma nackdelar som vid andra typer av löneväxlingar. Både lagstadgade och kollektivavtalade pensioner, försäkringar och ersättningar kan påverkas.

Vanligtvis brukar värdet av en semesterdag beräknas enligt reglerna för semesterersättning . För arbetsplatser som omfattas av Unionens kollektivavtal innebär detta att en semesterdag är värd 5,4 procent (0,054) av månadslönen.

Läs mer om vad löneväxling innebär och hur löneväxling påverkar din inkomst, din pension och andra ersättningar. Se till att du alltid skriver avtal när du löneväxlar.

Här är ett exempel som kan hjälpa dig att tänka kring löneväxling . Ta även hjälp av beräkningsexempel med löneväxling mot skattefri förmån vid lön under inkomsttak och beräkningsexempel mot skattepliktig förmån vid lön över inkomsttak.

Mer information om löneväxling hittar du på sidan Vad löneväxling är och hur den kan påverka din ekonomi. Läs också Tänk på det här om du vill löneväxla.

Antaganden i exemplet

Olika allmänna ersättningar styrs utifrån inkomsttak. De innebär viktiga förutsättningar för att kunna räkna på vad en löneväxling innebär. Här hittar du information om aktuella inkomsttak.

Erbjuden löneväxling

Du är överens med din arbetsgivare om att du ska växla till dig 5 extra semesterdagar per år och du har en månadslön på 30 000 kronor. Ni är också överens om att värdet av semesterdagarna beräknas enligt semesterersättningen i gällande kollektivavtal.

Beräkning för fler semesterdagar

Värdet av 1 semesterdag i kollektivavtalen anges som 5,4 procent av den aktuella månadslönen. Värdet av de 5 semesterdagarna kan beräknas så här: 
5 * 0,054 * 30 000 kronor = 8 100 kronor.
För att få de 5 extra semesterdagarna behöver du därmed sänka din lön med totalt 8 100 kronor.

Räknat på din månadslön innebär det att den minskas med: 8 100 kronor/12 månader = 675 kronor per månad.
Din nya månadslön blir 29 325 kronor.

Observera också att förutom att din månadslön blir lägre, så blir också semesterlönen, som du får med den nya lönen som grund, något lägre.

Semesterlönen som du får för en månads semester (21 semesterdagar) blir 29 350 kronor plus ett semestertillägg angivet som 0,8 procent av den aktuella månadslönen i kollektivavtal. Beräkningen för tillägget blir 21 * 0,008 * 29 350 kronor = 4927 kronor. Totalt 34 277 kronor.

Det kan du jämföra med tidigare, då din semesterlön för motsvarande semesteruttag blev 30 000 kronor plus ett semestertillägg på 21 * 0,008 * 30 000 kronor = 5 040 kronor. Totalt 35 040 kronor.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?